Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Genel Kim, Kimdir Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Bursalı Kadızade Rumi Kimdir, Hayatı

Kadızade Rumi hayatı ve eserleri, Kadızade Rumi ne zaman ve nerede yaşadı hakkında bilgi. Timur’un torunlarından Uluğ Bey, egemenliği sırasında Semerkand’da çağının en ileri rasathanesini kurdurmuştu. Anadolu’dan gelmiş bir ...
Read more 0
Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih Türk Tarihi

Anadolu Beylikleri Hangileridir, İsimleri Hangileridir, İsimleri

İkinci dönem Anadolu Beylikleri Hangileridir, Anadolu Beylikleri hakkında bilgi. 13. yüzyılın sonunda Anadolu Selçuklu Devletinin kuvvetten düşerek yıkılışından sonra Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan ve eski kaynaklarda “Tavâif-i Mülûk” diye anılan ...
Read more 0
Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Anadolu Beylerbeyi Nedir, Görevi

Anadolu Beylerbeyinin görevleri nelerdir, Anadolu Beylerbeyi kim kurdu hakkında bilgi. Anadolu eyaletinin en büyük idari amiridir. İlk olarak Sultan 2. Murad döneminde kurulmuş, Anadolu Beylerbeyi unvanı ile bir görevli, ...
Read more 0
Dünya Tarihi Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Kıztaşı Nerededir, Hakkında Bilgi

Kıztaşı hangi ildedir, Kıztaşı özelliği ve tarihi nedir, Kıztaşı neden yapılmıştır hakkında bilgi. İstanbul’da, Fatih’te, bir dört yol ağzındaki meydanda kalıntısı bulunan tarihi sütundur. Eskiden, bir evin bahçesi içindeydi. 1908’de ki ...
Read more 0
Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Kızlarağası Kimdir, Görevi Nedir?

Haremin Kızlarağası ne iş yapardı, Kızlarağası görevi ve yetkileri nedir, Kızlarağası hakkında kısa bilgi. Osmanlı imparatorluk sarayının harem kısmının en büyük amiriydi. Bu ağalık imparatorluğun sonuna kadar devam ettiyse de 19. ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kimdir?

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sebep ve sonuçları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa hayatı hakkında bilgi. (1769- 1849) Ünlü bir Mısır valisidir. Kavala’da doğdu, İbrahim Ağa’nın oğludur. 18 yaşında gönüllü ...
Read more 0