Fuat Paşa Hayatı ve Devlet Adamlığı

Fuat Paşa ne zaman ve nerede doğdu, Fuat Paşa neden ve nasıl öldü, Fuat Paşa devlet adamlığı hakkında bilgi. Karakteristik özellikleriyle Tanzimat, ıslahat tarihimizde belli başlı bir...

Ertuğrul Firkateyni Kazası Sebep ve Sonuçları

Ertuğrul gemisi kazasında kaç kişi öldü, Ertuğrul firkateyni Japonya ilişkileri, Ertuğrul gemisi kazası nerede oldu. 1888 yılında ikinci Abdülhamit tuğamiral Osman Paşa Japon imparatoru Meiji...

Çerkez Hasan Vakası Sebep ve Sonuçları

Çerkez Hasan Kimdir, Çerkez Hasan Vakası Sebep ve Sonuçları nelerdir, Çerkez Hasan Vakası hakkında bilgi. Sultan Abdülaziz'in hal'ini takip eden çok buhranlı günlerde bir sürü devlet işleri...

Lala Nedir Kimlere Lala Denir?

Lala sözlük anlamı nedir, Osmanlı devletinde kimlere Lala denirdi ve Lalaların görevleri nelerdir. Erkek çocukların yetiştirilmesiyle görevli kimselere eskiden lala denirdi. Çocuğun bakımı, oynaması, spor...

Kösem Sultan Kimdir Hakkında Bilgi

Kösem Sultan hayatı ve yaptıkları, Kösem Sultan nasıl öldü, Kösem Sultan entrikaları hakkında bilgi. 1.Ahmet'in eşi, 4. Murat ve Sultan İbrahim'in Annesidir. İhtirası yüzünden gayet menfi bir...

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Kimdir?

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ıslahatları nelerdir, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa hakkında bilgi. Köprü kasabasında doğdu. Babası Mehmet Paşa ilim bakımından cahil bir adamdı. Öyle olduğu halde...