Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Takvimi Vekayi Nedir, Hangi Padişah Döneminde Çıkmıştır

Takvimi Vekayi ne demektir, Takvimi Vekayi anlamı nedir, Takvimi Vekayi hangi dönemde yayınlanmıştır. İkinci Mahmut İzmir’de çıkan Fransızca bir gazetenin Türk davasını hararetle müdafaa ettiğini görerek, Rus ve İngiliz sefirlerinin ...
Read more 0
Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Şirket-i Hayriye Nedir, Ne Zaman Kuruldu

Şirket-i Hayriyeyi kimler kurdu, Şirket-i Hayriye kuruluş amacı nedir, Şirket-i Hayriye Nedir, Ne Zaman Kuruldu Şirketi Hayriye, yurdumuzda kurulmuş olan bu ilk Anonim Şirket, 12 Mayıs 1944’de, 1850 de teşekkül ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Fuat Paşa Hayatı ve Devlet Adamlığı

Fuat Paşa ne zaman ve nerede doğdu, Fuat Paşa neden ve nasıl öldü, Fuat Paşa devlet adamlığı hakkında bilgi. Karakteristik özellikleriyle Tanzimat, ıslahat tarihimizde belli başlı bir devirdir. Fuat Paşa, ...
Read more 0
Genel Osmanlı Tarihi Tarih

Ertuğrul Firkateyni Kazası Sebep ve Sonuçları

Ertuğrul gemisi kazasında kaç kişi öldü, Ertuğrul firkateyni Japonya ilişkileri, Ertuğrul gemisi kazası nerede oldu. 1888 yılında ikinci Abdülhamit tuğamiral Osman Paşa Japon imparatoru Meiji nezdinde büyük elçi ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Çerkez Hasan Vakası Sebep ve Sonuçları

Çerkez Hasan Kimdir, Çerkez Hasan Vakası Sebep ve Sonuçları nelerdir, Çerkez Hasan Vakası hakkında bilgi. Sultan Abdülaziz’in hal’ini takip eden çok buhranlı günlerde bir sürü devlet işleri yığılmış bulunduğundan devlet ...
Read more 0
Genel Osmanlı Tarihi Sosyal Bilimler Tarih

Lala Nedir Kimlere Lala Denir?

Lala sözlük anlamı nedir, Osmanlı devletinde kimlere Lala denirdi ve Lalaların görevleri nelerdir. Erkek çocukların yetiştirilmesiyle görevli kimselere eskiden lala denirdi. Çocuğun bakımı, oynaması, spor yapması, okul çağına ...
Read more 0