Kategori: Osmanlı Tarihi

Şirket-i Hayriye Nedir, Ne Zaman Kuruldu

Şirket-i Hayriyeyi kimler kurdu, Şirket-i Hayriye kuruluş amacı nedir, Şirket-i Hayriye Nedir, Ne Zaman Kuruldu Şirketi Hayriye, yurdumuzda kurulmuş olan bu ilk Anonim Şirket, 12 Mayıs 1944’de, 1850 de teşekkül ettiğine göre, doksan dört yaşındayken tarihe intikal etti. Boğaziçinde vapur işletmek fikri asıl Büyük Fuat Paşa ile Cevdet Paşanındır. O …

Fuat Paşa Hayatı ve Devlet Adamlığı

Fuat Paşa ne zaman ve nerede doğdu, Fuat Paşa neden ve nasıl öldü, Fuat Paşa devlet adamlığı hakkında bilgi. Karakteristik özellikleriyle Tanzimat, ıslahat tarihimizde belli başlı bir devirdir. Fuat Paşa, bu devrin üç büyük simasından biridir. Üstatları Mustafa Reşit Paşa (Koca Reşit Paşa) olmak üzere Ali ve Fuat Paşalar, üçü birden …

Ertuğrul Firkateyni Kazası Sebep ve Sonuçları

Ertuğrul gemisi kazasında kaç kişi öldü, Ertuğrul firkateyni Japonya ilişkileri, Ertuğrul gemisi kazası nerede oldu. 1888 yılında ikinci Abdülhamit tuğamiral Osman Paşa Japon imparatoru Meiji nezdinde büyük elçi olarak tayin etmiş ve kendisine İmparatora sunulmak üzere birinci rütbeden murassa bir de Osmanlı nişanı vermişti. Osman Paşa sefere memur edilen …

Çerkez Hasan Vakası Sebep ve Sonuçları

Çerkez Hasan Kimdir, Çerkez Hasan Vakası Sebep ve Sonuçları nelerdir, Çerkez Hasan Vakası hakkında bilgi. Sultan Abdülaziz’in hal’ini takip eden çok buhranlı günlerde bir sürü devlet işleri yığılmış bulunduğundan devlet ricali geceli gündüzlü çalışmak zorunda kalıyordu. O sırada pek acil bir hal almış köyler meselesinin müzakereleri yapılıyordu. On kişinin ölümü …

Lala Nedir Kimlere Lala Denir?

Lala sözlük anlamı nedir, Osmanlı devletinde kimlere Lala denirdi ve Lalaların görevleri nelerdir. Erkek çocukların yetiştirilmesiyle görevli kimselere eskiden lala denirdi. Çocuğun bakımı, oynaması, spor yapması, okul çağına kadar öğretimi lalanın üzerindeydi. Lala, aile içinde itibarı olan bir kimseydi. Şehzadelerin lalaları askeri sınıflarından da seçilirdi. Lalalar içinde sadrazamlığa …

Kösem Sultan Kimdir Hakkında Bilgi

Kösem Sultan hayatı ve yaptıkları, Kösem Sultan nasıl öldü, Kösem Sultan entrikaları hakkında bilgi. 1.Ahmet’in eşi, 4. Murat ve Sultan İbrahim’in Annesidir. İhtirası yüzünden gayet menfi bir rol oynamıştır. 1. Ahmet öldüğü zaman Kösem Mahpeyker Haseki, 3 şehzade annesi olarak 22 yaşlarında dul kaldı. Pek zeki ve iktidara düşkündü. Tahta …