Kategori: Cumhuriyet Tarihi

Şehit Asteğmen Kubilay ve Menemen Olayı

Asteğmen Kubilay’ı kimler neden şehit etmiştir, Şehit Üsteğmen Kubilay kimdir, Hayatı ve yaşadıkları hakkında bilgi. Sabah günü derviş Mehmet namında bir mülteci, yanında beş müsellah arkadaşı olduğu halde Manisa tarafından menemene gelerek halk arasında şeriat isteriz, ye tahrikat yapmaya çalışmış ve halkı kendilerine iltihaka davet etmişse de halk …

Cumhuriyet Halk Partisi Ne Zaman ve Nerede Kuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman kuruldu, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi hakkında bilgi. Sivas Kongresi, Atatürk’ün teklifiyle, milletin varlığını korumak amacıyla yer yer kurduğu teşekkülleri Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti adı altında bir tek teşkilat ve gaye çevresinde toplamaya karar verdiği ve bunu tahakkuk ettirdiği gün …

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir Kısa Bilgi

Teşkilat-ı Esasiye kanunu hangi savaş sonucunda kabul edildi, Teşkilat-ı Esasiye kanunu önemi hakkında bilgi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde müteşekkil Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun umde-i esasiyesi mücadele-i haziranın bidayetinden beri Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tespit ve son İstanbul Meclisi Mebusanı ile Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul ve …

Müdafaa-i Hukuk Grubu Neden Kuruldu Kısa Bilgi

Müdafaa-i Hukuk Grubunun kuruluşu ve bunun halk fırkasına dönüşmesi, Müdafaa-i Hukuk Grubu Neden Kuruldu Kısa Bilgi 7 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, nasıl Cumhuriyet Halk Partisinin ilk temeliyse, 10 Mayıs 1921 de Birinci Büyük Millet Meclisinde kurulan Müdafaai Hukuk Grubu da Cumhuriyet Halk …

Esir Yunan Komutan Trikopis’in Mektubu

Yunan Komutan general Trikopis’in garip mektubu ve mektuba verilen hak ettiği cevap. Başkomutanlık Meydan Savaşında esir ettiğimiz Yunan Başkomutanı General Trikopis, 14 eylül 1922’de Uşak Mevki Komutanlığına garip bir mektup göndermiştir. General bu mektubunda, esir Yunan askerlerinin cephe gerisine gönderilirken yaya yürütülmesine itiraz etmiş, ihtiyacı olanlara ayakkabı verilmesini, …

Çerkez Ethem Ayaklanması Nedenleri Nelerdir

Çerkez Ethem kimdir neden isyan etmiştir, Çerkez Ethem ayaklanması sebep ve sonuçları hakkında bilgi. Bu isyanların en önemlisi Çerkez Etem adıyla tanınan komutanın, emrindeki kuvvetlerle birlikte, Yunan saflarına geçişidir. Çerkez Etem Batı Cephesi komutanlığına bağlı Kuvayı Seyyare (gezici kuvvetler) diye anılan kuvvetli bir süvari birliğimizin komutanıydı. Kardeşleri Reşit ve …