Cumhuriyet Halk Partisi Ne Zaman ve Nerede Kuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman kuruldu, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi hakkında bilgi. Sivas Kongresi, Atatürk'ün teklifiyle, milletin varlığını korumak amacıyla yer yer kurduğu...

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir Kısa Bilgi

Teşkilat-ı Esasiye kanunu hangi savaş sonucunda kabul edildi, Teşkilat-ı Esasiye kanunu önemi hakkında bilgi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde müteşekkil Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun umde-i...

Müdafaa-i Hukuk Grubu Neden Kuruldu Kısa Bilgi

Müdafaa-i Hukuk Grubunun kuruluşu ve bunun halk fırkasına dönüşmesi, Müdafaa-i Hukuk Grubu Neden Kuruldu Kısa Bilgi 7 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaai...

Esir Yunan Komutan Trikopis’in Mektubu

Yunan Komutan general Trikopis'in garip mektubu ve mektuba verilen hak ettiği cevap. Başkomutanlık Meydan Savaşında esir ettiğimiz Yunan Başkomutanı General Trikopis, 14 eylül 1922'de Uşak...

Çerkez Ethem Ayaklanması Nedenleri Nelerdir

Çerkez Ethem kimdir neden isyan etmiştir, Çerkez Ethem ayaklanması sebep ve sonuçları hakkında bilgi. Bu isyanların en önemlisi Çerkez Etem adıyla tanınan komutanın, emrindeki kuvvetlerle birlikte,...

Kurtuluş Savaşı Nedir Sebep ve Sonuçları

Kurtuluş savaşı destanı nasıl yazıldı, Kurtuluş savaşını nasıl ve kimler sayesinde kazandık, Kurtuluş savaşı hakkında bilgi. Kurtuluş savaşı 1. Dünya Savaşında yenildikten sonra, anayurdu yabancı...