Kategori: Cumhuriyet Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

Atatürk’ün Dış Siyaseti Nasıldı?

Atatürk’ün Dış politika ilkeleri, Atatürk’ün Dış Siyaseti hakkında bilgi.Atatürk dış siyasette bağımsızlıklara saygı gösteren, kinsiz bir siyaset takip etmişti. Yurtta sulh, cihanda sulh politikasını kurması Lausanne’dan sonra başka milletler arasında …
Cumhuriyet Tarihi

Atatürk Orman Çiftliği Hakkında Bilgi

Atatürk Orman Çiftliği nerededir, Atatürk Orman Çiftliği tarihi hakkında bilgi.Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra memleketin, askeri zaferler gibi, iktisat ve ticaret alanında da zaferler kazanmasını istiyor, “Milli ekonominin temeli ziraattır” diyordu.Memleketi …
Cumhuriyet Tarihi

Atatürk’ün Okul Hayatı-Kendi Anlatımı

Atatürk’ün kendi anlatımıyla okul hayatı nasıldı, Atatürk’ün Okul Hayatı-Kendi Anlatımı hakkında bilgi.Atatürk, çocukluk hatıralarından bahsederken okula girişini şöyle anlatır;Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı anamla babam …