Kategori: Tarih

Genel

Pertek Kalesi Tarihi Hakkında Bilgi

Pertek Kalesi nerededir, Pertek Kalesi tarihi ve kültürü hakkında bilgi.Murat nehrinin hemen kıyısında, sipsivri bir kayalığın üzerinde kurulmuştur. Öteki kaleler gibi birkaç bedenle çevrilmiş değildir, kuzey cephesindeki kapıdan doğrudan doğruya …
Dünya Tarihi

Persepolis Neresidir, Kısa Bilgi

Persepolis nerededir, Persin başkenti Persepolis şehri tarihi hakkında bilgi.M.Ö. 6.-7. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş olan Pers devletinin başkentiydi. Bugünkü Şiraz’ın doğusundadır, Dara (Darius) tarafından kurulmuştu. Büyük İskander tarafından da …
Dünya Tarihi

Panteon Nedir, Hakkında Bilgi

Panteon tapınaklarının özellikleri nelerdir, Panteon sözlük anlamı hakkında bilgi.Eski Yunanistan’da, Roma’da, bütün tanrıların barındığı büyük tapınaklara bütün tanrılar anlamına Panteon (pantheon) denirdi. Bugün de bazı ülkelerde milletlerine yararlı olmuş büyük …
Genel

Palaeologus Ailesi Hakkında Bilgi

Palaeologus kimdir, Palaeologus hanedanı hakkında bilgi.Bizans’ın son hükümdar ailesidir. 1261 ‘den 1453’e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alıncaya kadar, 192 yıl Bizans’ta bu hanedan hüküm sürmüştür.Palaeologus’lar Bizans hükumetine önce general ve …
Genel

Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir?

Özdemiroğlu Osman Paşa hayatı eserleri, Özdemiroğlu Osman Paşa hakkında bilgi.16. yüzyıl Osmanlı fütuhat tarihinin en büyük simalarındandır. Dağıstanlı Özdemir Paşa’nın oğludur. Babasının görevde bulunduğu Kahire’de doğdu. Özdemir Paşa da Osmanlı …
Genel

Öküz Mehmet Paşa Kimdir

Öküz Mehmet Paşa hayatı ve yaptıkları, Öküz Mehmet Paşa kervansarayı hakkında bilgi.Osmanlı devri vezirlerindendir. Önce 1. Ahmet, daha sonra H. Osman devrinde sadrazamlık etmiştir. Bir öküz nalbandının oğlu olduğu için …