Sosyoloji

Sosyoloji

Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

İşaret Dili Nedir, Kısa Bilgi

İşaret Dilinde şarkılar, İşaret Dili tarihi nedir, İşaret Dili hakkında bilgi. İşaretleşme insanlar arasında, tarihten çok önceki çağlardan beri konuşma yerini tutmuştur. O kadarki, insanlar sesler vasıtasıyla konuşmayı öğrendikten sonra ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Sansür Nedir, Sözlük Anlamı

Sansür neden ve neye uygulanır, Sansür sözlük anlamı nedir, Sansür nerelerde uygulanır. Yayınların, yazıların, mektupların hükumetçe gözden geçirilmesine sansür denir. Hükumetler bu gibi denetlemeye, daha çok, savaş sırasında, ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Sabotaj Nedir, Baltalama Anlamı

Sabotaj Nedir neden yapılır, Baltalama amacı, Sabotaj sözlük anlamı hakkında bilgi. Birine zarar vermek için bir işi bile bile bozmaya, yıkmaya sabotaj (baltalama) denir. Karışıklıklarda, savaşlarda başvurulan bir ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Radikalizm Köktencilik Nedir?

Radikalizm akımı temsilcileri kimlerdir, Radikalizm köktencilik sözlük anlamı hakkında bilgi. Bilimde, dinde, siyasette kökten değişiklik, yenilik yapma eğilimine radikalizm (köktencilik) denir. Radikalizm, toplum düzeninde bu yenileşme düşüncesinden doğmuş, özellikle ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Propaganda Nedir, Nasıl Yapılır

Propaganda nerelerde yapılır, Propaganda sözlük anlamı hakkında bilgi. Bir düşünceyi, bir inanışı yaymak için. sözle, yazıyla, resimle, daha başka yollarla yapılan tanıtma işidir. Propaganda kelimesi, siyaset alanında, bugünkü anlamıyla, ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Proletarya Nedir, Kısa Bilgi

Proletarya diktatörlüğü nedir, Proletarya sözlük anlamı hakkında bilgi. Eski Roma’da toplumun en aşağı sınıfına proletarya denirdi. Bu sınıftan olanların hiçbir şeye sahip olma hakları yoktu ancak, çocuklara bakmalarından dolayı ...
Read more 0