Kategori: Sosyoloji

Kredi Nedir Çeşitleri Nelerdir

Kredinin zararları nelerdir neden uzak durmalıyız, Kredi tarihi hakkında bilgi. İş hayatında, bir malın, parası sonradan ödenmek üzere verildiğini anlatan bir terimdir. Kredi kelimesi Latincede güvenmek anlamındaki credere sözünden gelir. Çünkü, krediyle mal vermek de, parasının sonradan ödeneceğine güvenmek demektir. Bankalardan borç alınan paraya da kredi denir. Ticaret hayatındaki …

Topluluk Arasındaki Muaşeret Ölçüleri

Topluluk Arasındaki münasebet ölçüsü Nedir, İnsanlar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır. Bir topluluk arasında bulunan kimse, hareketlerini kontrol etmek ve cemiyet ahlakına saygılı olmak zorundadır. Kimsenin olmadığı bir yerde serbest harekette bulunan insan, beşeri bir topluluğa girdiği zaman kendini bazı kısıtlamalara tabi tutmalı ve İslami ölçülere uygun hareket etmelidir. …

Kılgı Nedir, Hakkında Bilgi

Kılgı sözlük anlamı, Kılgı davranış biçimi nedir, Kılgı hakkında bilgi. Çevremizi etkileyen davranışlara denir. İlk çağlardan beri kuram (nazariye) karşıtı olarak kullanılmıştır. Bilhassa Aristo’da kılgı, fayda beklenen davranış anlamına da kullanılır. Kılgıcı bir düşünüş denildiği zaman, gördüğü işten fayda uman bir kimsenin düşünce ve davranışı anlaşılır. Bu anlamda, ülkücülüğün tersidir. …

Keltler Kimdir, Nerede Yaşarlar?

Keltler nerede yaşamaktadırlar, Keltler topluluğu hayatı ve yaptıkları, Keltler hakkında kısa bilgi. Bir çeşit Arya dili olan Keltçeyi konuştukları için Keltler diye tanınan bir topluluktur. Aynı dili konuştuklarından dolayı bir grup meydana getirmektedirler. Keltler tarihte hürriyet sever, cesur ve savaşçı olarak tanınmıştır. Keltler’in en çok Güneybatı -Almanya’da yaşamış oldukları, daha …

Kefalet Nedir, Hangi Durumlarda Gerekir

Kefalet nedir sözlük anlamı, Kefalet gerektiren durumlar nelerdir, Kefalet hakkında bilgi. Kefalet, borçlunun yüklendiği borcun ödemesini, alacaklıya karşı yazılı olarak taahhüt etmektir (MK. m. 483 ve sonrakiler). Kefalet edilen borç, miktarca belli olmalıdır. Eski hukukumuzda kefaletin pek çok çeşitleri vardı. Borçlar Kanunu iki türlü kefalet tanır. Adi kefalette, …

Kaza ve Çeşitleri Nelerdir, Önlemler

Kazalara karşı alınması gereken önlemler nelerdir, Kaza çeşitleri hakkında bilgi. Kazalar, her hangi kimsenin elinde olmayarak meydana gelen zararlı olaylardır. Şüphesiz, insanlar çok eski zamanlardan beri çeşitli kazalara uğramışlardır. Görgü ve eğitimin ilerlemesi bunların bir kısmını ortadan kaldırmışsa da medeniyetin günden güne gelişmesi birçok yeni kazaların görülmesine yol …