Kategori: Sosyoloji

Genel

Sabotaj Nedir, Baltalama Anlamı

Sabotaj Nedir neden yapılır, Baltalama amacı, Sabotaj sözlük anlamı hakkında bilgi.Birine zarar vermek için bir işi bile bile bozmaya, yıkmaya sabotaj (baltalama) denir. Karışıklıklarda, savaşlarda başvurulan bir yoldur.Sabotaj, önce …
Genel

Radikalizm Köktencilik Nedir?

Radikalizm akımı temsilcileri kimlerdir, Radikalizm köktencilik sözlük anlamı hakkında bilgi.Bilimde, dinde, siyasette kökten değişiklik, yenilik yapma eğilimine radikalizm (köktencilik) denir. Radikalizm, toplum düzeninde bu yenileşme düşüncesinden doğmuş, özellikle 19. yüzyılın …
Genel

Propaganda Nedir, Nasıl Yapılır

Propaganda nerelerde yapılır, Propaganda sözlük anlamı hakkında bilgi.Bir düşünceyi, bir inanışı yaymak için. sözle, yazıyla, resimle, daha başka yollarla yapılan tanıtma işidir.Propaganda kelimesi, siyaset alanında, bugünkü anlamıyla, ilk önce Fransız …
Genel

Proletarya Nedir, Kısa Bilgi

Proletarya diktatörlüğü nedir, Proletarya sözlük anlamı hakkında bilgi.Eski Roma’da toplumun en aşağı sınıfına proletarya denirdi. Bu sınıftan olanların hiçbir şeye sahip olma hakları yoktu ancak, çocuklara bakmalarından dolayı kendilerine bir …
Genel

Noter Nedir, Noterin Görevi

Noter ne iş yapar, Noterlik tarihi nasıldır, Noter hakkında bilgi.Hukuki muamelelere muteberlik, kuvvet kazandırmak için bunları hazırlamakla, ya da hazırlanmışları tescil etmekle görevli resmi memurlara noter denilir. Eski kanunlarda mukavelat …
Genel

Nikah Nedir, Dini Nikah Kısa Bilgi

Nikah sözlük anlamı nedir, Nikah çeşitleri nelerdir, Nikah hakkında bilgi.Evlenme işinin resmi olarak, kaydedilmesine nikah denir. Nikah, hayatlarını bir arada geçirmeye karar veren erkekle kadın arasındaki hukuki münasebetleri düzenler, …