Kategori: Sosyoloji

Genel

Noter Nedir, Noterin Görevi

Noter ne iş yapar, Noterlik tarihi nasıldır, Noter hakkında bilgi.Hukuki muamelelere muteberlik, kuvvet kazandırmak için bunları hazırlamakla, ya da hazırlanmışları tescil etmekle görevli resmi memurlara noter denilir. Eski kanunlarda mukavelat …
Genel

Nikah Nedir, Dini Nikah Kısa Bilgi

Nikah sözlük anlamı nedir, Nikah çeşitleri nelerdir, Nikah hakkında bilgi.Evlenme işinin resmi olarak, kaydedilmesine nikah denir. Nikah, hayatlarını bir arada geçirmeye karar veren erkekle kadın arasındaki hukuki münasebetleri düzenler, …
Genel

Nihilizm Akımı Nedir, Kısa Bilgi

Nihilizm temsilcileri kimlerdir, Nihilizm akımı ne zaman doğdu, Nihilizm hakkında bilgi.19. yüzyılın ortalarında Rusya’da başlayan anarşist bir fikir hareketidir Latince hiçbir şey anlamına gelen nihil (hiçbir şey) kelimesinden gelir. Nihilizmin öncüsü …
Genel

Nafaka Nedir, Nafaka Çeşitleri

Nafaka neden bağlanır, Nafaka çeşitleri nelerdir, Nafaka kimlere bağlanır hakkında bilgi.Geçim için gerekli maddeleri satın almaya yetecek para» anlamına gelen bu deyim, hukukta birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme …
Genel

Muhtariyet Nedir, Sözlük Anlamı

Muhtariyet özerklik nedir, Muhtariyet hakkında bilgi.Hukukta, insan topluluklarına, tüzel kişilere çeşitli toplumsal faaliyet alanlarında ve belli sınırlar içinde tanınmış olan hareket serbestliğine muhtariyet (özerklik) denir.Bir topluluk veya tüzel kişi, kendisini …
Genel

Mormonlar Hakkında Bilgi

Mormonlar kimdir, Mormonlar mezhebi hakkında bilgi, Mormonlar nerede yaşar.Amerika’da kurulmuş bir Hristiyan mezhebinden olanlara Mormonlar denir. Mezhebin asıl adı Latter-Day Saints (Son Gün Azizleri )dir.Bu mezhep 1830’da Joseph Smith ( 1805 …