Sosyoloji

Sosyoloji

Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kredi Nedir Çeşitleri Nelerdir

Kredinin zararları nelerdir neden uzak durmalıyız, Kredi tarihi hakkında bilgi. İş hayatında, bir malın, parası sonradan ödenmek üzere verildiğini anlatan bir terimdir. Kredi kelimesi Latincede güvenmek anlamındaki credere sözünden ...
Read more 0
Dini Bilgiler Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Topluluk Arasındaki Muaşeret Ölçüleri

Topluluk Arasındaki münasebet ölçüsü Nedir, İnsanlar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır. Bir topluluk arasında bulunan kimse, hareketlerini kontrol etmek ve cemiyet ahlakına saygılı olmak zorundadır. Kimsenin olmadığı bir yerde ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kılgı Nedir, Hakkında Bilgi

Kılgı sözlük anlamı, Kılgı davranış biçimi nedir, Kılgı hakkında bilgi. Çevremizi etkileyen davranışlara denir. İlk çağlardan beri kuram (nazariye) karşıtı olarak kullanılmıştır. Bilhassa Aristo’da kılgı, fayda beklenen davranış anlamına da ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Keltler Kimdir, Nerede Yaşarlar?

Keltler nerede yaşamaktadırlar, Keltler topluluğu hayatı ve yaptıkları, Keltler hakkında kısa bilgi. Bir çeşit Arya dili olan Keltçeyi konuştukları için Keltler diye tanınan bir topluluktur. Aynı dili konuştuklarından dolayı bir ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kefalet Nedir, Hangi Durumlarda Gerekir

Kefalet nedir sözlük anlamı, Kefalet gerektiren durumlar nelerdir, Kefalet hakkında bilgi. Kefalet, borçlunun yüklendiği borcun ödemesini, alacaklıya karşı yazılı olarak taahhüt etmektir (MK. m. 483 ve sonrakiler). Kefalet ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kaza ve Çeşitleri Nelerdir, Önlemler

Kazalara karşı alınması gereken önlemler nelerdir, Kaza çeşitleri hakkında bilgi. Kazalar, her hangi kimsenin elinde olmayarak meydana gelen zararlı olaylardır. Şüphesiz, insanlar çok eski zamanlardan beri çeşitli kazalara ...
Read more 0