Sosyoloji

Sosyoloji

Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kılgı Nedir, Hakkında Bilgi

Kılgı sözlük anlamı, Kılgı davranış biçimi nedir, Kılgı hakkında bilgi. Çevremizi etkileyen davranışlara denir. İlk çağlardan beri kuram (nazariye) karşıtı olarak kullanılmıştır. Bilhassa Aristo’da kılgı, fayda beklenen davranış anlamına da ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Keltler Kimdir, Nerede Yaşarlar?

Keltler nerede yaşamaktadırlar, Keltler topluluğu hayatı ve yaptıkları, Keltler hakkında kısa bilgi. Bir çeşit Arya dili olan Keltçeyi konuştukları için Keltler diye tanınan bir topluluktur. Aynı dili konuştuklarından dolayı bir ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kefalet Nedir, Hangi Durumlarda Gerekir

Kefalet nedir sözlük anlamı, Kefalet gerektiren durumlar nelerdir, Kefalet hakkında bilgi. Kefalet, borçlunun yüklendiği borcun ödemesini, alacaklıya karşı yazılı olarak taahhüt etmektir (MK. m. 483 ve sonrakiler). Kefalet ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Kaza ve Çeşitleri Nelerdir, Önlemler

Kazalara karşı alınması gereken önlemler nelerdir, Kaza çeşitleri hakkında bilgi. Kazalar, her hangi kimsenin elinde olmayarak meydana gelen zararlı olaylardır. Şüphesiz, insanlar çok eski zamanlardan beri çeşitli kazalara ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

İşaret Dili Nedir, Kısa Bilgi

İşaret Dilinde şarkılar, İşaret Dili tarihi nedir, İşaret Dili hakkında bilgi. İşaretleşme insanlar arasında, tarihten çok önceki çağlardan beri konuşma yerini tutmuştur. O kadarki, insanlar sesler vasıtasıyla konuşmayı öğrendikten sonra ...
Read more 0
Genel Sosyal Bilimler Sosyoloji

Sansür Nedir, Sözlük Anlamı

Sansür neden ve neye uygulanır, Sansür sözlük anlamı nedir, Sansür nerelerde uygulanır. Yayınların, yazıların, mektupların hükumetçe gözden geçirilmesine sansür denir. Hükumetler bu gibi denetlemeye, daha çok, savaş sırasında, ...
Read more 0