Felsefe

Felsefe

Felsefe Genel Sosyal Bilimler

Mistisizm- Gizemcilik Nedir?

Akımı nedir, Mistisizm temsilcileri kimlerdir, Mistisizm hakkında bilgi. Dinde, felsefede bir inanış, görüş yoludur. Aklın yetmediği alanlarda, özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe ya gönül yolu ile, ya da bir irade zorlamasıyla ...
Read more 0
Felsefe Genel Kim, Kimdir Sosyal Bilimler

John Stuart Mill Kimdir, Hakkında Bilgi

John Stuart Mill hayatı ve eserleri, John Stuart Mill faydacılık hakkında bilgi. Ünlü bir İngiliz filozofudur. Çağının en ileri düşünürlerinden biriydi. Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik; ahlak felsefesi (etik) bakımından ...
Read more 0
Felsefe Genel Sosyal Bilimler

Barbizon Okulu Nedir, Kim Kurmuştur?

Barbizon Okulunu kim kurmuştur, Barbizon Okulu hakkında bilgi. 19. yüzyıl Fransız resim sanatında bir ressam topluluğudur. Bu. manzara ressamları toplandıkları Barbizon kasabasından ötürü bu adı almışlardır. Tabiatın çehresini doğru ...
Read more 0
Felsefe Genel Sosyal Bilimler

Aristokrasi Nedir, Hakkında Bilgi

Aristokrasi ve burjuvazi nedir, Aristokrasi hakkında bilgi. Üstün değerde insanların bulunduğu bir zümrenin hakim olduğu devlet idaresidir. Bu çeşit idareye eski Venedik Cumhuriyeti örnek gösterilebilir. Kelime yapısı bakımından ele ...
Read more 0
Felsefe Genel Sosyal Bilimler

Ampirizm Nedir, Temsilcileri Kimlerdir?

Ampirizm mesleğini tercih edenler, Ampirizm neyi temsil eder, Ampirizm tarihi hakkında bilgi. Bilgilerimizin kaynağı olarak deneyi kabul edenlerin mesleğidir. Ampirizm mesleğindeki filozoflar “Bilgilerimizin kaynağı nedir?” sorusunu, “Deneydir” diye cevaplandırırlar. ...
Read more 0
Felsefe Genel Kim, Kimdir Sosyal Bilimler

Aisopos Kimdir, Kısaca Hayatı

Aisopos eserleri, Aisopos hayatı ve Aisopos hakkında bilgi. Eski Yunan yazarlarındandır. Genel olarak öğretici, eğitici bir gayeyle yazılmış hayvan masalları o günden çağımıza kadar gelmiştir. Doğum yeri belli değildir, doğum, ...
Read more 0