Kategori: Felsefe

Laedriye Nedir, Bir Akım mıdır?

Laedriye felsefesi nedir, Laedriye akımı öncüleri kimlerdir, Laedriye hakkında bilgi. Felsefede bir öğreti (doktrin) dir. laedri Arapça’da Bilmiyorum anlamına gelir. Laedrilere göre insan anlayamaz, mutlak bilgi insan için mümkün değildir. İnsan için mutlak bilgi söz konusu olamayacağına göre, bu gibi işlerle uğraşmaya da lüzum yoktur. İnsan, boş yere bunlarla uğraşacağına …

Kinizm Nedir, Temsilcileri Kimlerdir?

Kinizm felsefesi nedir, Kinizm neyi temsil eder, Kinizm hakkında kısa bilgi. Eski Yunan filozoflarından bazılarının bağlı bulundukları bir felsefe çığırıdır. Bu felsefe görünüşü Sokrates’ten ilham alan Antisthenes, Diogenes, Krates gibi filozoflar ortaya atmışlardır. Onlara göre insan, hayatta en büyük mutluluğa, ancak ihtiyaçlarını, ihtiraslarını azaltıp yok etmekle erişebilir. Bundan dolayı, kinistler …

Kamutanrıcılık Nedir, Hakkında Bilgi

Kamutanrıcılık panteizm nedir, Kamutanrıcılık temsilcileri kimlerdir hakkında bilgi. Bir felsefe okulu, bir inanç yoludur. Panteizmde denir. Bu inancın temeli, her şeyi Tanrıyla bir görmektir. Kamutanncılıkta her şey Tanrıyı meydana getirir. Tanrı, yarattıklarının bütünüdür. Kamutanrıcılık iki temel düşünceden doğmuştur : 1. — Gerçek olan, yalnız Tanrının kendisidir. Yaratılmışların hepsi, o …

Seçmecilik Nedir, Kısa Bilgi

Seçmecilik felsefesi nedir, Seçmecilik temsilcileri kimlerdir, Felsefede Seçmecilik hakkında bilgi. Felsefede, çeşitli, hatta birbirine karşıt öğretilerden seçilmiş görüşleri bir araya toplayan bir düşünme yoludur. Bu yolu güdenler, her hangi bir öğretiyi, çığırı benimsemeden, çeşitli görüşler arasında bir seçme yaparlar, bunları kararak toplu bir görüşe ulaşmaya çalışırlar. 19. yüzyılda ortaya çıkan …

Relativizm Nedir, Kısa Bilgi

Relativizm bağıntıcılık nedir, Relativizm felsefesi temsilcileri hakkında bilgi. Felsefede, bilginin, değerlerin birbiriyle bağıntılı olduğunu, ancak birbirine göre ölçülebileceğini, mutlak bir varlık sayılamayacağını ileri süren görüştür. Bilginin bağıntılı (izafi), yani başka değerlere göre ölçülür olması çeşitli filozoflara göre değişik anlama gelir. İngiliz filozofu William Hamilton ( 1730-1803)’a göre insan bilgisi …

Rasyonalizm Nedir, Temsilcileri

Rasyonalizm ulusalcılık nedir ve neyi inceler, Rasyonalizm temsilcileri hakkında bilgi. Felsefede bir görüştür. Buna göre, varlık sebebi olmayan hiçbir şeyin kendisi de var olamaz; yani, bir şeyin var olabilmesi için, önce varlığının bir sebebi olması gerekir. Bir şeyin anlaşılması da, ancak varlık sebebinin bilinmesiyle kabildir. Bundan dolayı, her türlü …