Kategori: Felsefe

Felsefe

Relativizm Nedir, Kısa Bilgi

Relativizm bağıntıcılık nedir, Relativizm felsefesi temsilcileri hakkında bilgi.Felsefede, bilginin, değerlerin birbiriyle bağıntılı olduğunu, ancak birbirine göre ölçülebileceğini, mutlak bir varlık sayılamayacağını ileri süren görüştür.Bilginin bağıntılı (izafi), yani başka değerlere göre …
Felsefe

Rasyonalizm Nedir, Temsilcileri

Rasyonalizm ulusalcılık nedir ve neyi inceler, Rasyonalizm temsilcileri hakkında bilgi.Felsefede bir görüştür. Buna göre, varlık sebebi olmayan hiçbir şeyin kendisi de var olamaz; yani, bir şeyin var olabilmesi için, önce …
Felsefe

Peripatetizm Nedir, Gezimcilik

Peripatetizm gezimcilik felsefesi nedir, Peripatetizm akımı temsilcileri hakkında bilgi.Felsefede, genellikle, Aristoteles’in, ayrıca onun gibi düşünenlerin görüşüne peripatetizm (gezimcilik) denir, çünkü Aristoteles, derslerini öğrencilerine Lykeion’da hep birlikte dolaşa dolaşa anlatırdı (Bk. …
Felsefe

Paralojizm Nedir, Kısa Bilgi

Paralojizm sözlük anlamı, Paralojizm özellikleri hakkında bilgi.Mantıkla yanlış bir sonuca varacak şekilde düşünmeye paralojizm denir. Düşünüş şekli doğru olsa bile, temeli yanlı, olan düşünüşün sonucunun da yanlış olacağı meydandadır.Ancak, paralojizm, doğru …
Felsefe

Panteizm Nedir, Temsilcileri

Panteizm ve panenteizm arasındaki farklar, Panteizm öğretisi hakkında bilgi.Felsefede bir öğretidir. Buna göre, evrenle Tanrı tek bir varlıktır; evren Tanrı’dan, Tanrı da evrenden ayrı bir varlık olarak düşünülür.Panteizm eski çağlarda …
Felsefe

Olguculuk- Pozitivizm Nedir?

Olguculuk sözlük anlamı, Olguculuk temsilcileri kimlerdir, Olguculuk pozitivizm hakkında bilgi.Felsefede bir görüştür. Buna göre, felsefe sorunları ancak, olgulara dayanılarak, tanıtlı bilimlerin yardımıyla çözülebilir.Bu görüş ilk önce Fransız filozofu Auguste Comte tarafından …