Kategori: Felsefe

Felsefe

Peripatetizm Nedir, Gezimcilik

Peripatetizm gezimcilik felsefesi nedir, Peripatetizm akımı temsilcileri hakkında bilgi.Felsefede, genellikle, Aristoteles’in, ayrıca onun gibi düşünenlerin görüşüne peripatetizm (gezimcilik) denir, çünkü Aristoteles, derslerini öğrencilerine Lykeion’da hep birlikte dolaşa dolaşa anlatırdı (Bk. …
Felsefe

Paralojizm Nedir, Kısa Bilgi

Paralojizm sözlük anlamı, Paralojizm özellikleri hakkında bilgi.Mantıkla yanlış bir sonuca varacak şekilde düşünmeye paralojizm denir. Düşünüş şekli doğru olsa bile, temeli yanlı, olan düşünüşün sonucunun da yanlış olacağı meydandadır.Ancak, paralojizm, doğru …
Felsefe

Panteizm Nedir, Temsilcileri

Panteizm ve panenteizm arasındaki farklar, Panteizm öğretisi hakkında bilgi.Felsefede bir öğretidir. Buna göre, evrenle Tanrı tek bir varlıktır; evren Tanrı’dan, Tanrı da evrenden ayrı bir varlık olarak düşünülür.Panteizm eski çağlarda …
Felsefe

Olguculuk- Pozitivizm Nedir?

Olguculuk sözlük anlamı, Olguculuk temsilcileri kimlerdir, Olguculuk pozitivizm hakkında bilgi.Felsefede bir görüştür. Buna göre, felsefe sorunları ancak, olgulara dayanılarak, tanıtlı bilimlerin yardımıyla çözülebilir.Bu görüş ilk önce Fransız filozofu Auguste Comte tarafından …
Felsefe

Olaycılık-Fenomenizm Nedir?

Olaycılık görüşü nedir, Olaycılık temsilcileri kimlerdir, Olaycılık hakkında bilgi.Felsefede bir görüştür. Bu görüşte olanlar olaylardan başka bir gerçek tanımazlar, onlara göre madde bile birtakım olayların karışmasından ortaya çıkmıştır.Olaycılığın kökleri Eski Yunan …
Felsefe

Monizm Nedir, Kısa Bilgi

Monizm sözlük anlamı nedir, Monizm felsefesi hakkında bilgi.Felsefede, bütün varlıkların temelini ruh, ya da madde gibi, tek bir gerçeğe indiren, ötekilerin bundan çıkmış olduğunu ileri süren görüşlere monizm (bircilik) denir.Bu …