Kategori: Sosyal Bilimler

İmam Müslim Bin Haccac Kimdir?

İmam Müslim Bin Haccac Türk mü, İmam Müslim Bin Haccac hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Ebü’l-Hüseyin Müslim İbnu’l-Haccac el-Kuşeyri en-Neyşaburi. Hicretin 204. yılında Nişabur’da doğdu. İmam Müslim diye şöhret buldu. İmam Buhariden sonra Kütüb-i Sitte sahibi ikinci imam, büyük muhaddis, fakih. 14 yaşında hadis tahsiline başladı. Hadis toplamak üzere …

İmam Kimdir, Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

İmamlar ne iş yapar, İmam olmak için hangi şartlar gereklidir, İmamların görev ve yetkileri nelerdir. Dini önder. Cemaatin kendine uyduğu kişi. Cemaatla kılman namazda kendisine uyulan kişi. 5 vakit namazı cemaatla kılmak vacip hükmünde bir sünnet-i müekkededir. Hatta farz olduğu kanaatim taşıyan fıkıhçılar da vardır. Cuma namazı ise …

İkrar Nedir Borçlar Hukuku

İkrar sözlük anlamı nedir, İslam dinine göre ikrar hakkında bilgi. Kabul veya tasdik etmek. Hakkı itiraf ve kabul etmek. Bir kimseye, diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek. Fikrini, gizleyip saklamadan açıkça söylemek. Fıkıhta, ikrarda bulunanın akıl-baliğ olması şartı aranır. İkrar, zorla değil, serbest irade ile yapılmalıdır. İkrar, duruma …

İctimai Yardımlaşma Nedir ve Nasıl Olmalıdır

İctimai kelimesinin sözlük anlamı, İctimai Yardımlaşma Nedir ve Nasıl Olmalıdır İçtimai vazifelerden önce aile, sonra akraba ve komşular, başta olmak üzere, insanlarla iyi şeyler hususunda yardımlaşma. Gücü yetenin gücü yetmeyene, ihtiyaç içinde olana, gönüllü olarak yardıma koşması. İçtimai yardımlaşma, İslamiyette üzerinde çokça durulan bir müessesedir, zekat ve sadakalar, içtimai …

Hayberin Fethi Sebep ve Sonuçları

Hayberin Fethi kaç yılında oldu, Hayber savaşı nedenleri nelerdir, Hayberin Fethi hakkında bilgi. Yahudilerin ikamet ettikleri Hayber, Medine’nin 150 km. kuzeyinde stratejik bir mevkide idi. Çevresinde 7 müstahkem kale vardı. Halk ise hem zengin hem muharip bir halktı. Hayber Yahudileri, Müslümanlara zarar vermekten geri durmuyorlar, gizli ve sinsi planlar yapıyorlardı. …

Harici Mezhebi Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Harici Mezhebinin özellikleri ve görüşleri nelerdir, Harici Mezhebine göre İman nedir, Harici Mezhebi hakkında bilgi. Hz.Ali (R) ile Hz.Muaviye arasındaki “Hakem olayını bahane ederek, Hz.Ali'(R.)den ayrılanların oluşturdukları siyasi grup. Bu grup, Hz.Ali’den ayrılmakla kalmayıp siyasi bir harekete “İnanç” kisvesi de giydirdiler ve aynı zamanda bir mezhep haline dönüştü. Bu fırkaya göre …