Kategori: Müzik

Müzikte Notalar Neden Yedi Tanedir

Müzikte kaç tane nota vardır, Notalar kaç tanedir görevleri nelerdir, Müzikte Notalar Neden Yedi Tanedir Etenedikten tarikatına mensup papaz Guido d’Arezzo (990-1050) tarafından bulunan “Diatonik lskala”ya kadar, müzikte ses iniş ve çıkışlarını gösteren bazı işaretler kullanılıyordu. Guido, Latince dinsel bir şarkının mısralarındaki ilk seslerin giderek kalınlaştığını fark etti ve …

Lir Nedir, Nasıl Bir Çalgı Aletidir?

Lir aleti kökeni neresidir, Lir nasıl çalınırdı, Yunan çalgısı Lir hakkında kısa bilgi. Eski Yunanistan’da kullanılan bir müzik aletidir, harpın basit biçimidir. “U” harfine benzeyecek şekilde yakın bir biçimde ağaçtan oyulur, iki ucunu birbirine bağlayan metal bir çubukla çalgının karnı arasına teller gerilirdi. Bu tellerin sayısı değişikti. Çoğunlukla …

Leitmotiv Nedir Sözlük Anlamı

Leitmotiv terimi nerede kullanılır, Leitmotiv neyi temsil eder, Leitmotiv hakkında bilgi. Bir müzik eserinde, daha çok dramatik, tasviri parçalarda, bestecinin fikrini açıklayan temanın esas nağmesidir. Önemli şekilde ilk defa Wagner operalarında kullanıldı. Wagner’den önce, bu ad altında olmayarak, Gluck’un operaya getirdiği yeniliklerden hız alan Gretry (1742 – 1813) de kullanmıştır. …

Lavta Nedir, Nasıl Bir Çalgıdır?

Lavta özellikleri nelerdir, Lavta nasıl çalınır, Lavta sesi hakkında bilgi. Mızrapla çalınan telli bir çalgıdır. Uta benzer, yalnız ondan biraz küçüktür. Lavta sözü Arapça elüd (ut) tan gelir. Endülüs Arap imparatorluğundan batıya yayılmış, daha sonraki yüzyıllarda çeşitleri türemiştir. Bu farklı çeşitlerinden biri sonradan Doğuya gelmiş, lavta adı ile …

Kudüm Nedir Nerede Kullanılır?

Kudüm nasıl bir çalgıdır, Mehter takımının vazgeçilmezi kudüm hakkında bilgi. Eski mehter takımlarında, tekkelerde kullanılan bir vurma aletidir. Kudüm, özellikle, Mevlevi tekkelerindeki mutriphanede ayin okunduğu sırada bestenin usulünü, seyrini göstermek için çalınırdı. Kudüm, yüzüne deri, çevresine meşin kaplanmış bakır kaseler şeklinde yapılır, simit adı verilen, gene meşinden yapılıp …

Kös Nedir Nasıl Bir Çalgıdır Kısa Bilgi

Kös davulu nerelerde kullanılırdı, Kös davulu sesi nasıldır ve nasıl çalınır hakkında bilgi. Eskiden haberleşme ve işaretleşmede kullanılan bir çeşit büyük davuldur. Nöbet zamanları ve ayinlerle törenlerde, savaşa gidildiğinde hazırlık için çalınırdı. İki tane, veya daha fazla sayıda kullanılır, katır veya develerle taşınırdı. Kösler her biri ayrı seslere …