Genel

Genel

Genel

Sümerbank Nedir Kuruluş Amacı

Sümerbank neden kapatıldı, Sümerbankın kuruluş amacı nedir, Sümerbank tarihçesi hakkında bilgi. Sümerbank’tan önce Türkiye Cumhuriyetinin sanayileşme hamleleri, “Türkive Sanayi ve Maadin Bankasının kurulmasıyla başlamıştır. 19 nisan 1925 tarih ve 633 ...
Read more 0
Genel

Tıp Fakültesi Tarihçesi Kısaca

Türk Tıp Fakültesi tarihi, Tıp fakültesi ne zaman ve nerede kuruldu, Tıp Fakültesi Tarihçesi Kısaca bilgi. İstanbul’da İkinci Mahmud’un açtığı Tıbbiyeden önce Türkiye’de birçok hastanelerde ameli; bazı tıp medreselerinde, ...
Read more 0
Genel

Halkevleri ve Halkodaları Kuruluş Amacı Nedir Kısaca

Halkevi nedir neden kapatılmıştır, Halkevlerinin ideolojik yapısı var mıydı, Halk evleri bir başka deyişle halkodaları hakkında bilgi. Sayıları dört bini geçen Halkevleri ve Halkodaları, yurdun en ücra köşelerine ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Hacı Adil Arda Kimdir Hakkında Bilgi

Hacı Adil Arda hayatı ve eserleri nelerdir, Hacı Adil Arda nerelidir, Hacı Adil Arda Kimdir Hakkında Bilgi (1869 – 1935) İkinci Meşrutiyet devri siyaset ve idare hayatının şöhretli ve sevilen ...
Read more 0
Genel

Anayasanın Türkçeleştirilmesi Kısaca

Türkiye Cumhuriyeti anayasası hangi tarihte Türkçeleştirildi, Anaya dilinin Türkçeleştirilmesi kanunu hakkında kısaca bilgi. 10 ocak 1945 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşuyla beraber Türk tarihinde açılan, tam bağımsızlık ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Abdurrahman Şeref Efendi Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Abdurrahman Şeref Efendi tarih musahabeleri, Abdurrahman Şeref Efendi hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi. Değerli tarihçi ve maariflerimizden olan Abdurrahman Şeref Efendi, Tophane Muhasebe Mümeyyizlerinden Hasan Efendinin oğludur. (8 ...
Read more 0
?>