Kim, Kimdir

Kim, Kimdir

Genel Kim, Kimdir

Rabindranath Tagore Kimdir, Hakkında Kısa Bilgi

Hintli Şair Rabindranath Tagore hayatı ve eserleri, Rabindranath Tagore felsefik görüşü nedir, Rabindranath Tagore hakkında kısaca bilgi. ( 1861 – 1941 ) ( Türkçede Tagor okunur. ) Yalnız Hindistan’ın değil, aynı ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Paul Von Hindenburg Kimdir, Hakkında Kısaca

Almanya’nın ikinci Cumhurbaşkanı Paul Von Hindenburg Kimdir, Paul Von Hindenburg yaptığı savaşlar hakkında bilgi. Birinci Dünya Harbinde Alman orduları kumandanı ve harpten sonra ikinci Alman Reisicumhuru. 1847 de Pozen’de doğmuştur. ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Josef Stalin Kimdir, Gerçek Adı Nedir Kısaca

Rusya lideri Josef Stalin hayatı ve eserleri, Stalinin ölüm nedeni nedir, Josef Stalin sözleri hakkında kısa bilgi. Asıl adı Cugaşvili’dir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Şefi olan Stalin, 21 Son kanun ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Mehmed Şemseddin Fenari. ilk Osmanlı Şeyhülislamı, çağının tanınmış bilgini… 1350 yılında Maveraünnehir’de doğdu. Ailesi ile birlikte ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi

Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud-el Maturidi… Hicri 230’lu yıllarda Semerkant’ın Maturid kasabasında doğdu. Bir ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Kınalızade Ali Çelebi Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Kınalızade Ali Çelebi tezkiresi, Kınalızade Ali Çelebi ahlaki alai, Kınalızade Ali Çelebi Kimdir, Hayatı ve Eserleri Müslüman-Türk bilginidir. Müderris, şair, kazasker… İlim, idare ve sanatta söz sahibi bir ailenin çocuğu. ...
Read more 0