Kim, Kimdir

Kim, Kimdir

Genel Kim, Kimdir

Velid Ebüzziya Kimdir Hakkında Bilgi

Gazeteci Velid Ebüzziya hayatı ve eserleri, Velid Ebüzziya Lozan hakkında kısa bilgi. Türk banın ailesinin tanınmış simalarından olan Velid Ebüzziya 1884’de İstanbul’da doğmuştur. Gene Türk basın ve basım tarihinin değerli ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Cemaleddin Efgani Kimdir, Eserleri Hakkında Bilgi

Cemaleddin Efgani sözleri nelerdir, Cemaleddin Efgani İstanbul hatıraları, Cemaleddin Efgani hayatı ve eserleri hakkında bilgi. İslam dünyasının en koyu bir cehalet içinde yuvarlandığı ve şarkın bir sömürge manzarası gösterdiği bir ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Mehmet Münir Ertegün Kimdir Kısaca

Mehmet Münir Ertegün cenazesi, Mehmet Münir Ertegün missouri zırhlısı, Türk diplomat ve devlet adamı Mehmet Münir Ertegün hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi. Amerika’da vefat eden Washington Büyük Elçimiz Mehmet ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Ebüzziya Tevfik Bey Kimdir Hakkında Kısaca

Ebüzziya Tevfik Bey ne zaman ve nerede doğdu, Ebüzziya Tevfik Bey eserleri hakkında bilgi. (1849-1913) Konya’nın Koçhisar kasabası eşrafından ve mümeyyizlerinden Kamil Efendinin oğludur. 1266 (1849) da İstanbul’da doğmuştur. ...
Read more 0
Edebiyat Genel Kim, Kimdir Sosyal Bilimler

Üsküdarlı Talat Kimdir Şiirleri Hakkında Kısa Bilgi

Üsküdarlı Talat kimdir hangi devirde yaşamıştır, Üsküdarlı Talat beyin şiirleri hakkında kısaca bilgi. 1858-1926 Şair Ahmet Talat 1858 de Üsküdar’da doğmuştur. Pederi Ahmet Ağa Enderunda yetişmiş ve Asakiri Mansure ...
Read more 0
Genel Kim, Kimdir

Teodor Kasap Kimdir, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Gazeteci yazar Teodor Kasap kimdir, Teodor Kasap hangi devirde yaşadı, Teodor Kasap direktör Ali bey diyojen. (1835-1905) Abdülaziz ve Abdülhamit devirlerinin meşhur gazetecilerindendir. Türkçe ilk mizah gazetesi olan Diyojen’in müessisidir. Takriben ...
Read more 0