Casiye Suresi Tefsiri

Casiye Suresi meali, Casiye Suresi açıklaması nedir, Casiye Suresi hakkında bilgi.

Tamamı 37 ayet, 488 kelime, 2161 harf­ten oluşan bu sure, Mekke’de nazil olmuş­tur. Hamim, ile başlayan altıncı suredir. Su­renin 28. ayetinde kıyamet günü her üm­metin Allah’ın huzurunda dizüstü çökmüş olacakları açıklanıyor. Bunu ifade eden ca­siye kelimesi sureye ad olarak verilmiştir.

Vahy-i ilâhî geldiğinde Mekkeli müşrikle­rin İslam davasını nasıl karşıladıkları, Kur-ân’ın getirdiği Allah’ın varlığına ve birliğine delâlet eden açık belgelere ve delillere na­sıl mukabele ettikleri ve nasıl direndikleri surenin baş taraflarında anlatılmıştır. İnkâr­cı ateistlerin o devirde de, “Doğarız, ölü­rüz, yaşarız, hayat sadece dünya hayatıdır, başka hayat yoktur” gibi iddiaları zikredil­mektedir.

İnsanoğlu gözünü göklerde ve yerde hangi noktaya çevirirse çevirsin.