Carl Sandburg Kimdir, Eserleri

Carl Sandburg hayatı ve eserleri, Carl Sandburg şiirleri hakkında bilgi.

Amerikalı ünlü bir şairdir. Walt Whitman gibi serbest vezinle şiir yazmış, eserlerinde daha çok gerçekçiliğe önem vermiştir; şiirlerinin ilhamını gürültülü fabrikalardan, şehir sokaklarından, Amerika’nın orta tabakasının yaşayışından almıştır.

Sandburg, yalnız şiirleriyle değil, çeşitli biyografik eserleriyle de ün kazanmıştır. Bu arada, Amerika Cumhurbaşkanlarından Lincoln’ün hayat hikayesini anlatan 6 ciltlik bir eseri vardır.

Bu eser ona 1940’ta Pulitzer Tarih Armağanını kazandırdı. Şairin 1927’de yayınladığı The Song Bag (Şarkı Dağarcığı) adındaki kitabı da Amerika’nın çeşitli yerlerinden topladığı halk şarkılarından meydana gelmiş bir eserdir.

Sandburg, sık sık yurt içinde seyahatlere çıkar, edebiyatla ilgili konular üzerinde konferanslar verir. Yaşlı şair konferanslarını da, çoğunlukla, yanından hiç ayırmadığı kitabı ile halk şarkıları çalıp söyleyerek tamamlar.