Carl Linnaeus Kimdir, Hakkında Bilgi

Carl Linnaeus hayatı ve yaptıkları, Carl Linnaeus ne zaman ve nerede yaşadı, Carl Linnaeus hakkında bilgi.

İsveçli bir tabiat bilginidir. Hayvanların, bitkilerin sınıflandırılmasında yeni bir düzen kurmuştur. Bu düzende hayvanlar, bitkiler iki adla belirtilir. Latince kelimelerden üretilen adlardan biri hayvanın, bitkinin cinsini, öteki de sınıfını göstermeye yarar.

Linne, bu başarısından dolayı bilim tarihine, modern botaniğin babası diye geçmiştir.
Eserlerinde kullanmış olduğu Latince Linnaeus adıyla de tanınan Cari Linne, 1707’de İsveç’in Rashult şehrinde doğdu. Babası bir köy papazıydı, oğlunun da aynı mesleğe girmesini istiyordu. Linne ise daha pek küçükken bitkilerle ilgilenmeye başlamıştı. Bu yüzden okulda da gerekli başarıyı sağlayamadı.

Babası onu bir ayakkabı ustasının yanına çırak vermek zorunda kaldı. Linne’nin bitkiler üzerindeki çalışmaları köylerindeki doktorun dikkatini çekti, onun üniversiteye gönderilmesi için babasına yol gösterdi. Böylece, Linne Uppsala üniversitesine girdi.

Öğrenimini tamamladıktan sonra da aynı üniversitede botanik asistanlığına başladı. Daha sonra, Amsterdam’lı bir bankacının özel doktoru oldu. Bu bankacının bir fidanlığı vardı. Linne bir yandan da bu fidanlıkta bilimsel incelemeler yapabiliyordu. Uç yıllık bir çalışmadan sonra ünlü sınıflandırma sistemini içine alan Systema naturae (Tabiat Sistemi), Genera plantarum (Bitki Türleri) adil eserlerini yazdı. 1742’de Uppsala Üniversitesinin botanik profesörü oldu.

Linne’nin bitkileri sınıflandırma düzeninde bitkiler, erkek organlarının sayısına, kuruluşuna göre 24 sınıfa ayrılıyordu. Bitkilerin alt şubeleri ise, dişi organlarını meydana getiren meyva yapraklarının sayılarına, kuruluşuna göre ayrılmıştır. 19. yüzyılda gelişen evrim bilimi sayesinde bitkilerin daha tabii sınıflandırılması yapılabilmiş; yalnız, Linnenin sistemi bu sınıflandırmaya bir temel olmuştur.