Carl Friedrich Gauss Kimdir?

Carl Friedrich Gauss matematiğe katkıları nelerdir, Gauss Kanunu örnekleri, Carl Friedrich Gauss hayatı ve buluşları.

Alman astronomu, matematikçisi ve fi­zikçisidir.

Göttingen Üniversitesinde öğrenim gördü. Günümüzde de kullanılmakta olan bir metot geliştirerek Dünyadan Uranüs gezegeninin yörünge elemanlarını hesap­ladı. Gök mekaniği üzerinde çeşitli araş­tırmalar yaptı.

Geodezi çalışmalarında kullanılan Gauss, Helyatropu buldu. Elekt­rikte magnetizma ile ilgilendi ve bu alan­da magnetometre dnilen bir alet icat etti. Optikte ise Gauss yaklaşıklığı adı verilen merkezi optik sistemlerinin teorisini kur­du. Elektrikte, “bir elektrik alanı” içindeki kapalı bir yüzeyden çıkan elektrik akışı­nın ifadesini veren Gauss Carl_Friedrich_Gausskanununu bul­du.

Gauss Kanunu: Kapalı yüzeyden ge­çen akım yüzey içindeki yüklerin cebirsel toplamının 1/30 ile çarpımına eşittir. Bu­rada 30 boşluğun elektrik geçirgenliğidir. Bu kanunun başka ifade şekli. Bir elekt­rik alan içinde alınmış bir kapalı yüzey üzerindeki elektrik alan vektörlerinin yüzeye dik bileşenleri ile yüzeyin eleman­larının çarpımları toplamı, bu kapalı yü­zey içinde bulunan elektrik yüklerinin ce­birsel toplamına eşittir, şeklinde olur.