Carl Friedrich Gauss Kimdir?

In Genel, Kim, Kimdir 6 views

Carl Friedrich Gauss matematiğe katkıları nelerdir, Gauss Kanunu örnekleri, Carl Friedrich Gauss hayatı ve buluşları.

Alman astronomu, matematikçisi ve fi­zikçisidir.

Göttingen Üniversitesinde öğrenim gördü. Günümüzde de kullanılmakta olan bir metot geliştirerek Dünyadan Uranüs gezegeninin yörünge elemanlarını hesap­ladı. Gök mekaniği üzerinde çeşitli araş­tırmalar yaptı.

Geodezi çalışmalarında kullanılan Gauss, Helyatropu buldu. Elekt­rikte magnetizma ile ilgilendi ve bu alan­da magnetometre dnilen bir alet icat etti. Optikte ise Gauss yaklaşıklığı adı verilen merkezi optik sistemlerinin teorisini kur­du. Elektrikte, “bir elektrik alanı” içindeki kapalı bir yüzeyden çıkan elektrik akışı­nın ifadesini veren Gauss Carl_Friedrich_Gausskanununu bul­du.

Gauss Kanunu: Kapalı yüzeyden ge­çen akım yüzey içindeki yüklerin cebirsel toplamının 1/30 ile çarpımına eşittir. Bu­rada 30 boşluğun elektrik geçirgenliğidir. Bu kanunun başka ifade şekli. Bir elekt­rik alan içinde alınmış bir kapalı yüzey üzerindeki elektrik alan vektörlerinin yüzeye dik bileşenleri ile yüzeyin eleman­larının çarpımları toplamı, bu kapalı yü­zey içinde bulunan elektrik yüklerinin ce­birsel toplamına eşittir, şeklinde olur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Carl Friedrich Gauss Kimdir?"


Top