Calut Kimdir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 13 views

Calut ne zaman ve nerede yaşadı, Calut hayatı ve yaptıkları Amelika kralı calut kimdir.

Câlût, “Amelika” kralının adıdır. Amelika, Mısır’la Filistin arasındaki bölgede ya­şayan bir kavimdir. Câlût, Hz. Musa’nın ve­fatından sonra İsrâiloğulları’ha saldırmış ve onları yenerek bir çok esir ve kıymetli eş­yayı beraberinde alarak ülkesine dönmüş­tür. Israiloğulları nebilerine, düşmanla sa­vaşmak için kendilerine bir kumandan ta­yin etmesini teklif etmişlerdir. (Bakara, 2/246) Peygamberleri de onlara “Tâlût’u kral olarak tayin ettiğini ve O’nuh kutsal Ta-bût’u geri getireceğini söylemiştir. Bu ta-bût, onların atalarından gelen ve dinî kitap ve emanetleri içinde taşıyan Allah’ın ahid sandığıdır. ,

Tâlût, Israiloğulları’nı derleyip toplamış ve düşman üzerine saldırmak için Filistin veya Ürdün nehrini geçerek Câlût’la karşı­laşmıştır. Tâlût, bu nehirden geçerken or­dusunu denemek için su içmemelerini söy-lemişse de pek azı hariç, çoğunluk sudan içmiştir. Ama yine de Câlût’la savaşmak­tan geri kalmamıştır. İsrail ordusunda bu­lunan ve henüz kendisine peygamberlik ve­rilmemiş bulunan Hz. Dâvud, Câlût’u attı­ğı sapan taşıyla öldürmüştür.

Kur’ân-ı Kerîm’de Cenab-ı Hak, “Allah Davud’a hükümdarlık ve hikmet verdi. Eğer Allah, insanların bir kısmıyla diğer­lerini savmasaydı dünya bozulurdu” (Ba­kara, 2/251) demektedir. Bundan da anlıyo­ruz ki, Hz. Davud, Tâlût’tan sonra Israilo-ğulları’nın yeni kralı olmuştur. Bu kıssa, Kur’ân’da Bakara suresinin 246. ayetiyle 251. ayetleri arasında anlatılmaktadır. Ay­nı kıssa Kitab-ı Mukaddes’in 1. ve 2. Samu-el Sifrinde de bütün tafsilatıyla anlatılmak­ta ve ana hatlarıyla Kur’ân’ın anlattıklarına uymaktadır.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Calut Kimdir?"


Top