Çağatay Hakaniye Lehçesi

Çağatay lehçesi özellikleri, Çağatay türkçesi edebiyatı hakaniye lehçesi, Çağatay lehçesi hakkında kısa bilgi.

Cengiz’in akınları, birçok Moğol ve Türk boyunu yerinden oynatmış, birbirine karıştırmıştır. Orta Asya bir süre Cengiz’in oğullarından Çağatay Han’ın egemenliğine geçmişti. Çağatay’ın egemen olduğu Maveraünnehir, Harzem, Altınordu gibi bölgelerde dilce az çok değişiklik olmuştu.

cagatay_lehcesiBu lehçe 14’üncü yüzyıl başlarında edebiyat eserleri vermeye başladı. Çağatay Edebiyatı’nın en parlak çağı 15’inci yüzyıldır. Ali Şir Nevai (1441 – 1501) bu çağda yetişmiştir. 16’ncı yüzyılda hükümdar şair Babür Şah (1483 – 1533)ın eserlerinden sonra Çağatay Edebiyatı büyük eser verememiştir.