Büyüklere Saygı Yazısı

Büyüklere saygı ile ilgili yazı, Büyüklere saygı nasıl olmalıdır, dinimizdeki yeri ve hakkında kısa bilgi.

İslam dini, cemiyetin huzurunu tesis edecek büyük küçük münasebetlerini en sağlam esaslara bağlamış bulunmaktadır. Bunlar, karşılıklı hak ve vazife anlayışı içinde yürütülecektir. Biz, geniş hayati tecrübesi bulunan büyüklerimize saygı gösterecek olursak onların hayır duasını kazanmış, görgü ve bilgilerinden faydalanmış oluruz. İslam dininin getirdiği mükellefiyetlere karşı lakayt davranacak olursak, onlarla aramızdaki saygı ve sevgi sarsılır, vazifeler ihmale uğrar ve netice itibariyle kimi hodbin, kimi de bedbin olur.

buyuklere_saygiDoğru yolu gösterecek ehliyette bulunan yaşlılar, layık oldukları hürmeti görecek olurlarsa, tecrübesi kıt ve görgüsü sınırlı gençlere fikren yardımcı olurlar. Genç nesiller, yaşlıların engin tecrübelerinden faydalanabildikleri nispette zengin bir hayat tecrübesine sahip olurlar. Gençlerle yaşlıların arasında kurulacak samimi yakınlaşma ile huzur içinde hayat sürme fırsatı doğar. Böyle bir cemiyette ne evladından şikayet eden anne ve baba, ne de gençlerden dert yanan bir yaşlı kalır. Bu iki tabakanın paylaşmaya memur oldukları saygı ve sevgi, Peygamber (S.A.V.)in “Küçüğümüzü esirgemeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir” hadisinde ifadesini bulmaktadır.

Gençlerin yorulma bilmeyen güçleri ile yaşlıların riyazi kesinlik arz edecek seviyedeki tecrübeleri aynı noktaya teksif edilecek olursa, birçok meseleler kolayca çözülmüş olur. Böylesine el ve gönül birliğinden hasıl olan kuvvetle aşılmayacak engel ve başarılamayacak bir hizmet kalmaz. Gençler, “Menem diğer nist” diye diretecek, ihtiyarlar, hayâl kırıklığına kapılıp köşesine çekilecek olursa enerji ayrı bir yerde, tecrübe başka bir noktada kalmış olur. Gençler tecrübesizliğe, yaşlılar güçsüzlüğe mahkum olarak bir iş başaramaz hale gelirler. “Gençler bilebilseydi, ihtiyarlar muktedir olabilseydi” hikmeti, özlenen ve gözlenen saygı ile sevgi için söylenmiş bulunmaktadır.

Akıllara hakikat ışıklarını yansıtan, vicdanlara başarı modellerini nakşeden Resul-i Ekrem yaşlılara gösterilecek saygının en asil örneklerini kendi yaşayışında sergilemiş bulunmaktadır. O, “(Amcası) Abbas (R.A.)’a, bir çocuğun babasına gösterdiği saygıyı gösterirdi”. Diğer taraftan “teyze, anne mevkiinde (hürmet görecek)’dir” buyurmuş ve bahsi geçen alakayı perçinlemiştir.