Bursa’nın Coğrafi Özellikleri Kısaca

Bursa’nın Coğrafi Özellikleri nelerdir, Bursa ilinin iklimi ve bitki örtüsü hakkında kısa bilgi.

Bursa vilayeti, Marmara denizinin adını alan coğrafi bölgenin cenup-doğu kısmında bulunmakta, bugünkü idare hudutlarıyla şimalde Armutlu yarımadasının cenup yarısını ve İznik gölü havzasını, doğuda Yenişehir ve İnegöl ovalarını, cenupta Uludağ kütlesiyle beraber Adırnaz ırmağının orta ve aşağı havzasını, batıda Ulubat golüyle Karacabey ovasını ihtiva ederek 13.580 kilometre kare yer kaplamaktadır.

Arazi şekilleri bak burundan Bursa vilayeti, Marmara bölgesi avarızının tanıtıcı unsurları olan doğu-batı istikameti) çukur sahalarla birbirinden ayrılmış dağ kütlelerini ve bu arada heybetli Uludağ’ı ihtiva eder.

Bölgenin çukur sahaları, Ege denizine açılan benzerlerinde görüldüğü gibi devamlı oluklar şeklinde olmayıp, teşbih taneleri gibi bir sıraya dizilmiş bulunurlar Çukurlardan ikisi Marmara denizinin körfezleri, üçü türlü derinlikte göller ve diğerleri de birinden diğerine bazen dar boğazlarla geçilen ovalarla işgal edilir. Ege bölgesindekilerin aksine olarak, aynı diziye ait çukurlar boydan boya aynı nehir tarafından sulanmazlar.

Bursa ovasının hemen cenubunda, eskilerin Olimp adını verdikleri ve Osmanlı devrinde Keşiş dağı adiyle tanınmış Uludağ yükselir. Terkibinde granit, billurluşist ve mermerlerin yer aldığı Uludağ’ın zirveleri 2500 metreye varır ve dağ kütlesi cenup-doğuya doğru Domaniç dağlarıyla devam eder, şimal-batıda ise, birdenbire sona erer. Vilayetin Uludağ cenubunda kalan kısımlarında artık onunla boy ölçüşecek yüksek dağlar görülmez, çok yerde ormanla kaplı yuvarlak sırtlar göze çarpar ki, bunlardan hiçbirinin yüksekliği 1500 metreyi bulmamakla beraber bu saha, vadilerin darlığı ve geniş ovaların bulunmaması yüzünden geçilmesi güç bir alan teşkil etmektedir.