Bursalı Kadızade Rumi Kimdir, Hayatı

Kadızade Rumi hayatı ve eserleri, Kadızade Rumi ne zaman ve nerede yaşadı hakkında bilgi.

Timur’un torunlarından Uluğ Bey, egemenliği sırasında Semerkand’da çağının en ileri rasathanesini kurdurmuştu. Anadolu’dan gelmiş bir astronomi bilgini bu rasathaneye müdür oldu. Bilgin Bursalıydı. Kadızade-i Rumi, Mahmut bin Salaheddin Musa adını taşıyordu. Bursa’da tahsilini bitirince bilgilerini derinleştirmek üzere Türkistan’a gitmiş orada kalmıştı.

Kadızade-i Rumi, Timur’un torunu ve Şahruh’un oğlu olan Uluğ Bey’in kurduğu rasathaneye müdür olduğu sırada Uluğ Bey’i yetiştiren kişi olarak büyük şöhret kazanmış bulunuyordu.

Kadızade’nin 1437 yılında Semerkand’da öldüğü bilinmektedir. Türbesi bu şehirde Şah-ı Zinde mezarlığındadır. Çinilerle kaplı türbenin etrafında çepeçevre kufi yazılar yer almaktadır. Hükümdar bir alimdi. Kadızadenin yetiştirdiği Uluğ Bey, babası Şahruh’un kurduğu Timurlular devletinin hükümdarı olduğu sırada bir alimdi. İslam tarihlerinde He’yet adım taşıyan astronomi ilminde hatırı sayılan bir kişiydi.

Semerkand’da kurduğu rasathanede devrinin en ileri araştırmalarına önayak olmuş.buraya çağının en ileri bilginlerini toplamıştı. Gökyüzü haritalarını bizzat kendisi çiziyordu. İslâm tarihleri Uluğ Bey’in ölümü ve Semerkand Rasathanesinin dağılışından sonra İslam tarihinde bir daha bu derecede ileri bir astronomi bilim merkezinin yer almadığını yazarlar.

Semerkand Rasathanesinin çöküşünden sonra burada, Kadızade’nin yetiştirdiği en değerli astronomi bilginlerinden Ali Kuşçu Fatih’in yönetimindeki İstanbul’a gelmiş ve sultan Fatih kendisi için Tophane sırtlarında bir rasathane meydana getirmişti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir