Burhan İsminin Anlamı

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

Kuranda Burhan isminin anlamı nedir, Burhan kelimesinin sözlük anlamı.

Aşikar ve en kuvvetli delil demek olan burhan kelimesi Kuran’da sekiz yerde ge­çer. “Ey insanlar, size Rabbinizden bir delil (burhan) geldi ve size apaçık bir nur indirdik” (Nisa, 174) ayetinde geçen bur­han kelimesiyle Hz. Muhammed’in kaste­dildiği genelde benimsenen bir yorumdur. Çünkü Hz. Peygamber yaşayışıyla, öğütle-riyle, Allah’tan getirdikleriyle ve mucizeleriyle tam ve kesin bir delil, mükemmei bir örnektir.

Diğer yerlerde geçen burhan kelimesiy­le de genelde, lügat manasına yakın olarak, “bir şeyi açıkça gösteren ve ispatlayan açık delil” anlamına kastedilmekte, inkar eden­lerden ve Allah’a ortak koşanlardan dava­larını ispata yarayacak açık delil getirme­leri istenmekte, böyle bir delil getiremeye­ceklerini belirterek, onları tek Allah’a inan­maya ve kulluğa çağırmaktadır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Burhan İsminin Anlamı"


Top