Brezilya Hakkında Bilgi

Ülkeler Rehberi Brezilya – Brezilya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Brezilya denilince, akla üç önemli özellik gelir. Her şeyden önce Brezilya, Yeryüzü ‘nün en büyük nehir şebekesine sahiptir (Amazon bölgesi nehirleri). Dünya’nın en düzgün yaylası da (Mato Grosso), yine Brezilya’da bulunur. Bundan başka Brezilya, Güney Amerika’nın en geniş ülkesidir (8.511.965 km.2).

brezilyaBu ülkenin geniş yayılımı hakkında bir fikir edinmek için, büyüklükleri aşağı yukarı birbirleriyle aynı olan tüm Avrupa kıtasının yüzölçümünü düşünmek yeterlidir. Bununla beraber bu son derece geniş ülkede yaşa yan nüfus oldukça düşüktür. (123.032.000 kişi). Buradan anlayacağımıza göre Brezilya yüzölçümünün yarıdan fazlası geniş ormanlarla kaplıdır. Hatta birçok yöreye insanoğlunun girmesi hâlâ olanaksızdır. Bu ormanlar, Brezilya topraklarının en karakteristik görünüşünü oluşturmaktadır.

Brezilyada Birbirinden Farklı İki Fiziksel Görünüş

Brezilya toprakları, birbirinden çok büyük farkları olan iki yöre meydana getirir. Biri ovalık bölge, Amazon Ovası, diğeri ise Brezilya Ovası ve sahil vadilerini de içine alan dağlık bölgedir.

Amazon Düzlüğü

Milyonlarca yıl önce son derece geniş bir deniz Güney Amerika’nın kuzey kesimlerini güney yörelerinden ayırıyordu. Bugün bu deniz ortadan kalkmıştır. Yerinde, Yeryüzü ‘nün en geniş alüvyon ovası bulunmaktadır. Yüzölçümü Avrupa’nın yarısına eşittir. Üzerinden geçen muazzam nehirden (Amazon) ismini alan bu ova, Ekvator ormanlarının ülkesidir. İtalyan coğrafyacısı Giuseppe Marinelli’nin (1846-1900) yazdığı gibi bu ormanlar ülkesinde ağaçlar, güneş ışınlarının içeri girmesini engelleyecek büyük bir kubbe yaratmak istercesine dallarını yüzlerce, binlerce kilometre uzaklarda birbirleriyle birleştirmektedirler.

Fakat insanoğlunun bu uçsuz bucaksız ormanlara girmesini engelleyen yegâne neden, geçit vermeyen sık bitki örtüsü değildir. Yüksek otların ve çalılıkların arasında sürünerek yaşayan son derece zehirli yılanlar ve kendilerine av arayarak ormanda dolaşan çok sayıda yırtıcı hayvandan da söz etmek gerekir.