Boğmaca Nedir, Boğmaca Tedavisi

Boğmaca aşısı, tedavisi, etkeni, bulaşma yolları nelerdir, Boğmaca hakkında kısa bilgi

Boğmaca, intanı (bir mikro organizmanın bakteri ve protozer veya bir virüsün, vücudun bir bölümüne yerleşip faaliyet göstermesi) bir hastalıktır. Bu mikroorganizma, hasta olan kimsenin tükürüğünde veya nezle salgıları içinde bulunan bir basildir.

Boğmaca, bulaşıcı (bir kimseden diğerine, çeşitli tarzda geçebilen) bir hastalıktır. Bulaşıcılığın en şiddetli olduğu dönem, hastalığın nezle dönemidir.

Boğmaca, özellikle çocukların ilk yaşlarında görüldüğü için bir çocuk hastalığı olarak kabul edilir. Bununla birlikte ara sıra erişkinler de bu hastalığa tutulurlar.

Boğmaca Hastalığı nasıl bulaşır

bogmacaOrganizmasına boğmaca basilleri giren bir çocuk hastalanır. Bulaşma iki tarzda olabilir.

Dokunma Yoluyla: Sıhhatte olan bir çocuk, hasta bir çocuğa veya eşyasına dokunursa;

Solunum Yoluyla: Hasta bir çocuğun öksürürken veya aksırırken farkında olmadan saçtığı tükürük zerreleriyle dolu hava, sıhhatli bir çocuk tarafından teneffüs edilirse.

Basillerin Organizmaya Girmeleri

Ağızdan veya burundan vücuda giren basiller, solunum yollarının yukarı bölümlerinde yani boğaz ve gırtlakta yerleşirler. Burada, patojen (hastalık yapan) basillerin bütün özelliklerini taşıyan faaliyetlerine başlarlar. Yaydıkları, organizmamız için zararlı olan toksinler (zehirler), bulundukları organları tahriş ederek iltihaplanmalarına sebep olurlar. Bu da kendini genel bir kırgınlık, iştah noksanlığı ve vücut ısısının hafifçe yükselmesiyle belli eder. Sakin geçen kuluçka evresi (bir mikrobun vücuda girmesiyle ilk belirtilerinin meydana çıkması arasındaki zaman) 5 ile 16 gün sürer (ortalama 8 gün). Bundan sonra hastalık gerçek yüzüyle kendini gösterir. Bu da üç döneme ayrılır:

Nezle Dönemi: Bu dönemde nezle belirtileriyle birlikte bronşit veya trakeit hissini uyandıran öksürük dikkati, çeker. Ara sıra ses kısılır. Vücutta genel bir yorgunluk ve bitkinlik, iştah noksanlığı ve hafifçe yükselen ateş göze çarpar. Aldatıcı olan bu belirtiler 10 veya 15 gün devam eder. Anne ve babalar, öksürüklerin özellikle geceleri daha rahatsız edici ve inatçı bir durum alıp almadıklarına dikkat etmelidirler.

Nöbet Dönemi: Boğmaca, gerçek yüzüyle bu dönemde kendini gösterir. Ateş düşer. Şiddetli; inatçı öksürükler, aralıklarla devam etmeye başlar. Boğmaca nöbetinin önemli bir özelliği vardır. Öksürükleri, soluk alamama, ıslık veya horoz ötüşünü andıran sesler takip eder. Buna horoz gibi ötme adı verilir. Nöbetin bu bölümü gerçekten de etrafı heyecanlandıracak niteliktedir. Hastanın yüzü, sarf ettiği çaba sebebiyle morarır, boynundaki damarlar şişer, gözlerinden yaşlar akar. Bazı şiddetli nöbetler, konjonktivada (gözkapaklarının içini ve ön yüzünü örten zar), beyinde, burunda ufak kanamalara sebep olur. Yahut da, soluk alamama durumu devam edebilir. Nöbet sonunda genellikle hastanın, kustuğu görülür. Öksürük nöbetlerinin sayısı bir balgam çıkartılarak sonlanır. Öksürük nöbetlerinin sayısı bir hayli değişiktir: Bir günde 15 ile 30 nöbet arası olabilir. Bazı hastalarda ise bir nöbet sabah, bir nöbet de akşam olur. Bunun tersine bazı hastalarda da 60-100, hatta 140 öksürük nöbetine rastlanır. Bu takdirde hastalık çok tehlikeli bir durum almış demektir. Öldürücü bile olabilir.

Nöbet dönemi genellikle çok uzun devam eder. Ortalama olarak bir aydır.

Gerileme Dönemi: Hastalık bu dönemde iyileşme yoluna girmiş demektir. Öksürük nöbetlerinin araları gün geçtikçe-daha uzamaya başlar. Geriye kalan hafif nezle de yavaş yavaş iyileşir.

Boğmacaya Karşı Koruyucu Tedbirler ve Tedavi Nedir

Hastalığa tutulmamak için alınacak en önemli tedbir aşılanmaktır. Süt çocuklarında boğmacanın çok tehlikeli tarzda seyrettiğini göz önüne alıp çocuğu mümkün olduğu kadar erken aşılatmak doğru olur.

Bütün gelişmelere rağmen boğmacanın tedavi edilmesi çok zordur. Boğmaca basiline tam tesirli ilaç henüz bulunamamıştır. Antibiyotiklerden yararlanmaya çalışılmaktadır. Genellikle streptomycine (streptomisin), chloram-phénicol (Streptomyces Venezuelae adındaki mantardan çıkarılan kloromisetinin sentetik olarak elde edileni), aureomycine. (oreomisin), terramyyine (terramisin) kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak nöbetlerin sarsıntılarını ve ıstırabını hafifletici ve yatıştırıcı ilaçlardan da yararlanılmaktadır. Ara sıra nezle dönemindeyken nöbetlere etkili olduğu sanılan aşırı muafiyet (aşırı bağışıklık) sağlayan serumlar da kullanılmaktadır.