Böbürlenme Kibir Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 5 views

Kuranda Böbürlenme nasıl geçer, Kibir kelime anlamı hakkında bilgi.

Böbürlenme, övünerek katerma, kendi­ni beğenip büyüklenme demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de, çok iftihar eden anlamında, “Fehûr”, çokluk ve çoklukla övünme anlamın­da, “Tekâsür” ve kendinde bir üstünlük gö­rerek büyüklenme ve gururlanma manasın­da “Muhtâl” kelimeleri ile bu kavram, ifa­de edilmiştir. Ayrıca refaha kavuşturmak ve varlık içinde şımartmak anlamına gelen “itrâf” kelimesinin de böbürlenme ile ya­kından alâkası vardır.

Böbürlenme, Kur’ân-ı Kerîm’de şiddetle kınanmış ve “Allah böbürlenenleri sev­mez” (Nisa, 4/36; Hûd, 11/10) buyrulmuş-tur. islâm ahlâkçıları da, “Ucb” adını ver­dikleri böbürlenmeyi, kötü ahlâktan saymış­lardır. Bazı insanlar, gücü, kuvveti, gençli­ği, hısım ve akrabasının çokluğu, bazı kim­seler ise, malı, mülkü ve servetiyle övünür­ler. Kur’ân-ı Kerîm bunlardan “Refah için­de şımarmış kimseler” (Kasas, 28/58) ola­rak bahseder ve “Kârûn”u da buna örnek olarak gösterir. Sahip olduğu serveti ile şı-maran ve böbürlenen ve servetini kendisin­de bulunan bir bilgi sayesinde elde ettiğini söyleyen (Kasas, 28/78) Kârûn, bir gecede yerin dibine geçivermiş ve böbürlenmenin cezasını bu şekilde çekivermiştir. (Kasas, 28/76-82) Ahiret yurdu ise, ancak yeryüzün­de böbürlenmeyen ve bozgunculuk yapma­yan kişilere verilecektir. (Kasas, 83)

Kendini beğenmek ve büyüklenmek, ilk defa şeytanın yaptığı bir davranıştır. Bu se­bepten dolayı da şeytan, Allah’ın rahmetin­den kovulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok ayet-i kerim’e, bu konuyu açıklamaktadır. Ancak insanın övülmekten ve kendisine de­ğer verilmesinden memnun kalması tabii bir duygudur. Fakat onun mağrur olması ve kendini beğenme hastalığına yakalanması tabiî değildir. Kuran’da kınanan böbürlen­me “Fehûr”, kibir ve gurur getiren fazla gü­vendir. (Elmalılı, 6/4755) Nitekim “Fehûr” kelimesinin mübalağa siğasından olması, bu hususu açıklamaktadır. Kur’ân’a göre esas olan, tabiîlik ve dengedir. Kur’ân, ge­rek maddenin kullanılmasında ve gerekse ruhî olaylarda bu dengenin bozulmasına ve aşırılığa şiddetle karşıdır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Böbürlenme Kibir Nedir?"


Top