Bitkilerde Çapraz Tozlaşma Nedir, Nasıl Olur

Sadece çapraz tozlaşma yapan bitki hangisidir, Çapraz tozlaşma nasıl meydana gelir kısa bilgi.

Tozlanma, ercik başlarındaki polenlerin pistillere ulaşmasıdır. Aynı çiçekteki polenin pistili döllediği pek görülmez. Tersine, çoğunlukta bir çiçek, başka bir çiçekten polen alacak şekilde yaratılmıştır.

Çapraz tozlanma adı verilen bu yolla, daha iyi tohum ve meyveler oluşur. Bu, değerli doğa bilimci Charles Darwin tarafından da kanıtlanmıştır.

Bu tür çiçeklerde.polen ya henüz pisti! onu kabul edebilecek hale gelmeden gelişir veya pistilin hazır olduğu sırada, polen henüz oluşmamıştır. Öte yandan, bazen belli bitkiler yalnız erkek organ içeren çiçeklere sahip iken, diğerleri yalnızca dişi organı olan çiçek büyütürler. Bu durumda tozlanma, rüzgar aracılığıyla olur. Bu tür bitkilerin, havada kaybolma olasılığına karşı çok sayıda polen ürettikleri görülür.

Bitkiler, tozlanmanın gerçekleşmesi için böcekleri kendilerine nasıl çekerler?

Polenler, bazen rüzgar ve su yoluyla taşınır. Bazı bitkiler ise, tozlanmayı kendi bünyelerinde gerçekleştirirler. Ama tozlanma olayının çoğunlukla böcekler aracılığıyla yapıldığı bir gerçektir.

Çiçeklerin güzel koku ve renkleri ile, çanak yapraklarının bulunduğu coral bölümü, yalnızca polen taşıyan böcekleri çekecek ve tutacak şekilde oluşmuştur.
Adaçayı çiçeği örneğinde olduğu gibi, bazen tozlanma çok karmaşık bir özellik taşır. Çiçeğin güzel kokusuna gelen arı. en alttaki taç yaprağa konunca, hayvan tam çiçek erkek organlarının, tüylü sırtına düşebileceği düzeye gelmiş olur. Böylece, polen yüklenen arı, başka bir çiçeğe konunca tozlanma gerçekleşir.

Çiçeklerde Döllenme Nasıl Olur