Bitkiler Kuraklığa ve Susuzluğa Karşı Kendini Nasıl Korur

Bitkiler ve ağaçlar kendilerini susuzluğa karşı nasıl korurlar, Bitkiler Kuraklığa ve Susuzluğa Karşı Kendini Nasıl Korur

Kurak iklimlerde yetişen bitkilerin kökleri, yağmurdan daha İyi yararlanabilmek için yer seviyesine yakın ve yatay şekilde de gelişir. Bazen de tam aksine, su kaynaklarından yararlanmak amacıyla çok derinlere kök salarlar.

Yaprakları olmayan bu bitkilerin üzerleri, buharlaşmayı engellemek amacıyla, yapışkan bir maddeyle kaplıdır.

Ayrıca dikenlerle kaplı gövdeleri sayesinde, hayvanlar tarafından da yenmezler. Yağmurdan sonra çiçek de açan bu bitkilerin meyveleri yendiği gibi, canlılar İçin bir su kaynağı oluştururlar.