Beste Nedir, Sözlük Anlamı

Beste nedir ve kim tarafından yapılır, Türk müziğinin önemli bestecileri kimlerdir.

Bir müzik eserinin melodi ve armonilerden meydana gelmiş esas yapısıdır. Batı dillerindeki Kompozisyon kelimesini karşılar.

Ayrıca, klasik Türk müziğinde söz musikisi bölümünde ladini bir büyük şekildir. Özellikleri şunlardır:

Bestenin güftesi (sözleri) çoklukla bir gazelden alınmış iki beyit (4 mısra) dır. Bunlar peşrevlerde kullanılan usullerle bestelenir. Her mısradan sonra bir «terennüm parçası gelir.

Bu nev’in en tanınmış eserleri arasında Dede Efendinin Maye Bestesi, Itrinin Puselik Bestesi vardır.