Bessemer Ameliyesi Nedir?

Bessemer Ameliyesi İngilizce, Bessemer Ameliyesi kanunu hakkında bilgi.

Henry Bessemer tarafından 1856’da icat edilen bir çelik yapma usulüdür. Ondan önce tüfek, top gibi savaş malzemeleri dökme demirden yapıldığından kolayca kırılıyordu. Bessemer, ham demir içinde bulunan karbon yüzdesinin bir miktar azaltılmasıyla daha dayanıklı, dövülebilir demirin elde edilebileceğini düşünerek kuvvetli bir hava akımı etkisiyle ham demiri ergitti.

Havanın oksijeniyle ham demirdeki karbonun büyük bir kısmı C02 şeklinde ayrılarak geriye dökme demirden daha dayanıklı olan çelik kalıyordu.
Bugün, Bessemer ameliyesiyle çelik elde edilmesinde armut şeklinde ve iki eksen etrafında dönebilen Bessemer konvertörleri kullanılır.

Konvertörün içi ince kuvars ve kil karışımından bir astarla sıvalıdır. Ameliye için önce konvertör yatay duruma getirilerek içi yüksele fırından gelen ergimiş ham demirle doldurulur. Sonra düşey duruma getirilerek dibindeki deliklerden hava verilir. Ergimiş ham demirde bulunan yabancı cisimler oksijenle birleşirken dışarı çıkan ısı o kadar, kuvvetlidir ki, yabancı maddelerden kurtulmuş olan ham demirin ergimiş durumda kalmasını sağlar.

Ameliye yirmi dakika kadar sürer; önce silisyum, sonra büyük bir gürültüyle karbon yanmaya başlar, konvertörün ağzından alevle birlikte kızgın demir parçaları etrafa saçılır. Ham demirdeki karbonun hepsi karışımdan ayrıldığı gibi, bir kısım demir de havanın oksijeniyle oksit haline gelir. Bunun için, ameliyenin sonuna gelmeden hava akımı kesilir; karışıma ağırlığının % 7 si kadar karbonca zengin ferromangan alaşımı gibi bazı tamamlayıcı maddeler eklenir. Bunlar çeliğe çok parlak bir renk verir. Buna çeliğin aynalanması denir.