Besim Atalay Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Besim Atalay Kimdir? Besim Atalay hayatı, biyografisi, eserleri nelerdir? Besim Atalay eserleri hakkında bilgi.

Tanınmış Türk dil bilgini ve yazarıdır. Uşak’ta doğdu, Uşak rüştiyesini bitirdikten sonra bir ara medresede okudu. 1905 yılında İstanbul’a gelerek Darülmuallimin’e (Öğretmen Okulu’na) girdi. 1908’den 1919’a kadar birçok yerlerde öğretmenlik etti, öğretmen okulu ve Milli Eğitim müdürlüklerinde bulundu, istiklal Savaşı ile beraber siyasi hayata atıldı.

1919’da Silifke’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kuranlar arasındaydı. Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Kütahya Milletvekili olarak girdi. Uç devre Aksaray milletvekilliğinden sonra yeniden Kütahya’dan seçildi. Türkçe’nin sadeleşmesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Besim Atalay 1926’da Dil Encümeni’ne, 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ne üye oldu. 1939-1942 yıllarında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farsça profesörlüğünde bulundu.

Leave a Reply