Berberiler Kimdir, Nerede Yaşarlar?

Berberiler kavminin tarihi, Afrika’da yaşayan bir kavim olan Berberiler hakkında bilgi.

Kuzey Afrika’ya yayılmış bir kavimdir. Hami ırklar topluluğundan olmakla beraber, Samiler’e en yaklaşan ırklardandır.

Berberiler, Mısır dışındaki bütün Kuzey Afrika’nın yerli ahalisidir. 7. yüzyılın sonlarında başlayan Arap istilası Berberiler’i her gün biraz daha Araplaştırmıştır. Öyle ki bugün Fas, Cezayir, Tunus ve Libya’da Arapça konuşan halkın önemli bir bölümü Berberi asıllıdır.

Dillerini koruyanlar Fas’ta 2.400.000, Cezayir’de (Büyük Sahra dahil) 2.300.000, Moritanya (Mauretania) da 590.000, Libya’ da 2.000 kadardır, Tunus’ta hemen hiç kalmamıştır. Mezhepleri, bütün Kuzey Afrika kavimlerinde olduğu gibi Malikidir.

Cezayir’ de Harici mezhebinden olan yani Sünni olmayan küçük bir azınlık da vardır.
Berberiler, Kuzey Afrika’da pek çok devlet ve devletçik kurmuşlardır. Bunlardan Nümidya Krallığı Akdeniz bölgesinde büyük bir önem kazandı, fakat gene önemli bir Berberi krallığı olan Moritanya gibi sonradan Roma imparatorluğuma katıldı.

Berberiler, Bizans’tan sonra Arap hakimiyetine geçtiler, Araplarla ispanya’ya geçerek büyük ölçüde iberya Yarımadası’na yerleştiler. Tarık ibni Ziyad da bir Berberi idi.

Kuzey Afrika ve ispanya’da Berberi asıllı hanedanların kurdukları devletler, tamamen Araplaşmalardır. Bunların en önemlileri bütün Kuzey Afrika ile iberya Yarımadasının güney yarısını kaplıyan, Hristiyanlar ile büyük mücadelelerde bulunan Murabıt ve Muvahhit imparatorluklarıdır. Başlıca Berberi hanedanları şunlardır:

Hammadîler: 1014-1152 (133 yıl,) Cezayir’de.
Murabıtlar: 1056-1147 (91 yıl) imparatorluk; Fas Cezayir, Tunus, Moritanya, Bat: Sudan, Senegal, ispanya’da.
Muvahhitler: 1121-1269 (148 yıl) imparatorluk; Fas, Cezayir, Tunus, güney İspanya, Balear adalarında.
Meriniler: 1197-1550 (353 yıl) imparatorluk, Fas, Cezayir’de.
Hafsiler: 1228-1574 (346 yıl) Tunus, Cezayir’de.
Abdulvadîler = Zeyyaniler: 1239-1554 (315 yıl) Cezayir’de. Vattasiler: 1470-1550 (80 yıl) Fas’ta.