Benzin Nedir, Nasıl Elde Edilir?

Benzin nerelerde kullanılır, Benzin ham maddesi nedir, Benzin bileşimi hakkında bilgi.

Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen renksiz, su gibi berrak, kendine mahsus kokusu olan bir sıvıdır. Gayet çabuk ateş alıp parlar, hava ile karışınca patlayıcı karışımlar meydana getirir. Bu özelliğinden ötürü motorlar için yakıt olarak kullanılır.

Benzin suda hemen hiç erimez, yağlan, kauçuğu ve diğer bazı organik maddeleri eritir. Bu özelliğinden ötürü de elbiselerdeki yağ ve diğer lekeleri temizlemekte kullanılır.
Hafif benzin, orta benzin, ağır benzin olmak üzere üç çeşidi vardır.

Benzinin Elde Edilişi

Son zamanlarda motorlu araçların çoğalması benzin ihtiyacını artırmış, bu durum yeni yeni benzin elde etme usullerinin aranmasına yol açmıştır. Bir usule göre benzin petrolün ağır yağları yüksek sıcaklık derecelerinde ısıtılarak parçalanmak yolu ile elde edilir. Bu usul daha çok Amerika’da tatbik edilmektedir.

Başka bir usule göre de taş kömür tozundan, ağır yağlardan yapılmış bir hamur, kalın çelikten duvarları olan kaplarda, 460 derecede, 150 atmosferlik bir basınç altında, hidrojen ile işlenir. Böylece sentetik olarak benzin elde edilmiş olur.

Yeryüzündeki motorların onda dokuzunda yakıt olarak benzin kullanılır. Son zamanlarda kolaylıkla taşınabilen ve saklanabilen katı benzin elde etmenin de yolu aranmıştır. Bunun için benzin formaldehitin sudaki eriyiği, içinde üre ve amonyum tuzu bulunan bir başka eriyik ile işlenir. Bir iki saat kadar sonra katı bir kitle meydana gelir. Fakat bu usul daha henüz pratik bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Benzin, yağları erittiğinden, temizleyicilerde ve evlerde elbiselerdeki, eldivenlerdeki yağları, kirleri çıkarmakta kullanılır. Ayrıca, madeni eşyanın, süs eşyalarının temizlenmesinde de benzinden faydalanılır.

Eskiden benzini gaz yağına da karıştırırlardı, fakat benzinin kolay patlaması, dikkatsiz kullanılınca tehlike yaratması yüzünden bundan vazgeçilmiştir. Bugün endüstride deri imalinde, su geçirmez dokuların yapılmasında, yağların, reçinelerin, bitki yağlarının çıkarılmasında da faydalanılır.