Bengal Nerededir, Hakkında Bilgi

Bengal körfezi nerededir, Bengal bölgesi tarihi ve iklimi, Bengal hakkında bilgi.

Hindistan Yarımadasındaki en büyük ve önemli bölgelerden biridir. 1947’de Hindistan’ın bölünmesinden sonra Doğu Bengal vs Batı Bengal olmak üzere ikiye ayrılmış, Pakistan’a dahil olan Doğu Bengal’in başkenti Dakka, Hindistan’a dahil olan Batı Bengal’in başkenti ise Kalküta olmuştur.

Bengal Körfezi üzerinde bulunan bölge, Hindistan’ın çiftçiliğe en elverişli yeridir. Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin Himalaya Dağlarından getirdiği zengin alüvyon bu toprakları kıymetlendirmiştir.

Bengal’da yapılan şn önemli iş çiftçiliktir. Modern çiftçilik ‘çok az yerde uygulanır, daha çok verimli olduğundan iyi ürün verir. Başlıca ürünü olan pirinçten başka burada pamuk, jüt, çay, şeker yetiştirilir. Civardaki kömür ve demir madenleri şeker endüstrisini ve pamuk dokumacılığını kalkındırıcı mahiyettedir.

Bengal’da bol yağışlı muson iklimi hüküm sürer. Uç koldan gelen ve Kalküta’da birleşen demiryolları Bengal’ı önemli bir ticaret merkezi yapmıştır.

Bengal, Hindistan Yarımadasının pirinç yetiştiren başlıca bölgesi olmakla beraber, dünya jüt ihtiyacını karşılayabilecek kadar geniş istihsalde bulunur. Merkezi Kalküta olmak üzere geniş bir endüstrisi vardır. Ayrıca Hindistan, kömürünün % 25’ini de bu bölge vermektedir.

Bengal, değişik ırklardan gelen, değişik dilleri konuşan insanların bulunduğu bir yerdir. Dünyanın en yoğun yerlerinden biridir. Doğu Bengal’da çoğunluk İslam dinine, Batı Bengal’da Hindu dinine bağlıdır. Kilometre kareye 830 kişi düşen yerleri vardır.
Hindistan B. D.’ni teşkil eden devletlerden biri olan Batı Bengal’ın nüfusu 2d.302.000, Doğu Pakistan’ın en büyük bölümü olan Doğu Bengal’ın nüfusu da 40.000.000’dur. Bengal’ın her iki bölümünde din ayrılığına rağmen Bengalî dili konuşulur ki, yeryüzünün en çok konuşulan dilleri arasındadır.