Belkıs Kimdir, Hakkında Bilgi

Belkıs hangi çağda yaşamıştır, Belkıs sultan kimdir, Sebe kavminin kraliçesi belkıs hakkında bilgi.

Belkıs, Yemen’de yaşamış olan “Sebe”‘ kavminin kraliçesidir. Kuran’da adı açıkça zikredilmemekle birlikte, “Sebe” kavminin hükümdarı olduğu beyan edilmektedir, (en-Neml, 27/23) Kaynaklarda “Belkıs” diye geçen bu kraliçeden Kur’ân-ı Kerîm, Hz, Süleyman’ın kıssasını anlatırken bahset­mekte ve Hz. Süleyman’la olan siyasî ve di­nî ilişkisinden söz etmektedir.

Hz. Süleyman, Belkıs’ın varlığından “Hüdhüd” kuşu vasıtasıyla haberdar olmuş ve ona bir mektup göndererek Müslüman olmasını istemiştir. Bunun üzerine istişare meclisini toplayan Belkıs, savaş ve barış konusunu görüşmüş ve neticede Hz. Süley­man’a hediyeler göndererek onun pey­gamber olup olmadığını denemek istemiş­tir. Hz. Süleyman ise hediyeleri geri çevir­miştir. Daha sonra Belkıs, Hz. Süleyman’a bizzat kendisi gelmiş ve onun sarayında tahtını görmüş ve tanımış, sırçadan ma’mul şeffaf bir köşke girmiş ve gördükleri şey­ler karşısında Allah’a teslim olarak Müslü­man olmuştur.