Belgrad Hakkında Bilgi

Belgrad nerededir, Belgrad tarihi ve ekonomisi, Belgrad tarihi hakkında bilgi.

Yugoslavya’nın başkentidir. Nüfusu 470.000’dir Sava nehrinin Tuna ile birleştiği yerde, stratejik bir bölgede kurulmuş olan Belgrad, Orta ve Batı Avrupayı Viyana ve Budapeşte üzerinden İstanbul’a ve Onasya ülkelerine bağlayan ana yolların kavşağındadır.

Türlü yönlerden uzanan ve Avrupa’nın başlıca bölgelerini birleştiren dört ana demiryolunun ve şoselerin birleştiği, Tuna ve Sava nehirlerinin birer suyolu olarak faydalanıldığı bir yerde bulunmak bakımından Belgrad önemli bir endüstri ve ticaret merkezi olmuştur.

Şehrin bir kısmı ovada, bir kısmı da ovanın güneyindeki tepeliklerde gelişmiştir. Macar bozkırlarının güney-doğusunda bulunduğundan iklimi oldukça sert, yağmuru boldur. Belgrad’da en çok dokuma, şeker, deri, sabun ve şarap endüstrileri gelişmiştir.

Şehrin bir uçak meydanı, 1838’de kurulmuş bir üniversitesi, Devlet Tiyatrosu, Milli Kitaplığı, akademileri, radyo istasyonu ve müzeleri vardır. Başlıca binaları arasında Konak denilen Kral Sarayı ile Millet Meclisi binası bulunmaktadır.