Belek Gazi Kimdir, Hakkında Bilgi

Belek bey ne zaman ve nerede yaşamıştır, Belek Gazi hakkında bilgi.

Artukoğulları Türk hanedanından Selçuklu İmparatorluğunun Halep, Harput, Dersim prensidir (Bk. Artukoğulları). Artuk Bey’in oğlu Behram Bey’in oğludur. 1094’te Suriye Selçuklularının Suruç Beyi olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

Belek, Türk ordusunun Antakyayı Haçlılar’dan geri almak için yaptığı başarısız büyük sefere katıldı. Haçlılar, Suruç’u bile Belek Bey’in elinden aldılar. Urfa Haçlı Kontluğu ile savaşlardan sonra 1112’de Harput ve Dersim bölgelerini ele geçirdi. 1113’te Anadolu Selçuklu imparatoru 1. Kılıç Arslan’ ın dul kalan karısı Ayşe Hatun’la evlenerek büyük bir nüfuz kazandı.

Belek Bey, 1120’de Bizans’ın Trabzon Dükasını büyük bir bozguna uğratarak esir aldı. 1122’de Urfa Kontu Jocelin de Courtenay’nin ordusunu imha ederek kendisini esir aldı, adı bütün Avrupa ve İslam alemine yayıldı. Böylece, Haçlıların en önemli bir uzvu ortadan kaldırılmış oluyordu. Belek’in yarattığı tehlikeyi kavramakta gecikmeyen Haçlıların en büyük başkanı Kudüs Kralı 2. Baudouin, Türk prensinin üzerine yürüdü. 8 nisan 1123’te Turuş Meydan Savaşında büyük Haçlı ordusu tamamen yok edildi, geri kalanlar, kral ve en büyük asilzadeler başta olmak üzere, esir alındı.

12. yüzyılın en önemli zaferlerinden sayılan bu çarpışmadan sonra Belek’e gazi unvanı verildi.

Büyük Selçuklu imparatorluğunun Haçlılar’a karşı başkomutanı olan Belek, bunun üzerine Anadolu ve Suriye’deki Haçlıları temizlemeye girişti. Artukoğulları ailesinin de başkanı durumundaydı. Suriye Selçuklu Meliki Rıdvan’ın kızı Ferhunde Hatun’la evlenerek, nüfuzunu büsbütün artırdı. 5 mayıs 1124’te Maraş Kontu Geoffroy’nm idaresindeki Haçlı Ordusunu, baş komutanları ile birlikte, Menbiç çarpışmasında yok etti. Bundan sonra, Suriye kıyılarında Türklerin elinde kalmış tek liman olan Sur Kalesinin Haçlıların eline düşmek üzere olduğunu anlayıp İmdada koşan Belek, 6 mayıs 1124’te Sur önüne geldiği ilk gün, bir düşman oku ile şehit oldu.

Sur Kalesi komutanı İsa Bey, oku eliyle büyük Türk askerinin vücudundan çıkardığı zaman: “Bu ok, bütün İslam dünyasına vurulmuş bir darbedir” demiştir. Şehit başkomutan, Halep’e nakledilip gömüldü.

Belek Bey, hayatını Türk topraklarını istila eden düşmanlarla vuruşarak geçirmiş ve pek önemli başarılar kazanmıştır. Kendisinden daha büyük başarılar beklenirken şehit olması, Türk tarihinin bahtsızlıklarından sayılabilir, idare adamı olarak da tebaasına çok iyi davranmış, Hristiyan halkın bile minnetini kazanmıştır.