Behmeniler Kimdir, Nerede Yaşamışlardır?

Behmeniler hanedanlığı, Behmeniler ne zaman ve nerede yaşadı, Behmeniler hakkında bilgi.

Güney Hindistan’da 1347’den 1528’e kadar 173 yıl devam eden bir hanedandır. Bu hükümdarlar Türk’tür. Devletin ordusu da Türkler’den kurulmuştu. Resmi dil Farsça idi.

Hindistan’ın Tuğluk Türk İmparatorluğundan ayrılmak suretiyle vücuda gelen bu devletin başkenti 1429’a kadar Gül’berke, ondan .sonra da Bihar şehirleriydi. Devlet en geniş durumunda Dekken’i, Berâr’ı, Bicapur’u, Biclar’ı, Orisa’yı, Hendeş’i, Kuzey Haydarabad’ı kaplayan bir araziye yerleşmişti ki bugün bu topraklarda 140.000.OOO’dan fazla insan yaşamaktadır.

Hindistan’ın en güçlü devletlerinden olan Behmeni imparatorluğu 1525’te tamamen ortadan kalktı, yerine beş önemli devlet geçti: Adilşahlar, Kutbşahlar, Nizam.şahlar, İmadşahlar ve Beridşahlar; bu beş Türk devletine Dekken devletleri denilir.