Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu hayatı ve eserleri, Bedri Rahmi Eyüboğlu şiirleri hakkında bilgi.

İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da ta­mamladı. Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü bitirdi. Pariste öğrenim gördü. Güzel sanatlar akademisinde öğretim üye­si oldu. Ressam olarak, resim tarihimiz­de önemli bir yeri olan Bedri Rahmi, der­gilerde yayımladığı şiirleriyle de dikkatle­ri üzerinde toplamıştır.

Yeni şiir akımına bağlı, halk şiirinin biçim özelliklerinden ya­rarlanarak kendisine has bir şiir geliştir­di. Tabiatla içli dışlı, yaşama sevgisiyle do­lu şiirleri vardır. Şiirleri zaman zaman ke­limelerle yapılmış resim özelliği taşır.

Eserleri: Yaradan’a Mektuplar (1941), Karadut (1948), Tuz, Üçü Birden…

Ayrıca resim tarihi, gezi, deneme, fıkra yazıları da vardır.