Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi

Çocukların ve bebeklerin aşı zamanları nedir, Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi hakkında bilgi.

Çocuk Felci Aşısı: 2- 4 aylık 3- 5 yaş 14-19 yaş aralığındayken yapılır. İshal, kusma veya ateşli hastalık olarak kendini gösteren bir hastalıktır. Aşının Bireye hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Çocuğun kirli bezleri yoluyla, düşük oranda, aile bireylerine enfeksiyon bulaşma riski vardır.

Difteri Aşısı: 2- 4 aylık 3- 5 yaş 14-19 yaş aralığında yapılır. Difteri aşısı Akut bir hastalık önceki difteri aşısına karşı reaksiyon gösterebilir. Aşı sonrası Enjeksiyon yerinde şişlik, kızarıklık hafif ateş ve nadiren nörolojik reaksiyonlar görülebilir. Hastalık gelişmiş ülkelerde nadirdir ancak gelişmekte olan ülkelere seyahat edenlerde ortaya çıkabilir.

Boğmaca Aşısı: 2,3,4 ay dönemlerinde bebeğe yapılır. Aile öyküsünde nöbetler ya da sara (epilepsi) olması belirtileridir. Aşının Solukluk, düşük düzeyde konvülziyon ve nöbet riski vardır. İlk enjeksiyondan sonra bir reaksiyon gözlenirse, enjeksiyona son verilmelidir.

Tetanoz Aşısı: 2,3,4 ay ve 3-5 yaş aralığında yapılan bir aşıdır. Akut ateşli hastalık gibi yan etkiler görülebilir. Hafif ateş nadiren, kişi alerjikse, anafilaktik şok görülebilir. Her 10 yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir. Aşı, enfeksiyon esnasında da verilebilir.

Kızamık Aşısı: 12-15 ay ve 3-5 yaş aralığında yapılır. Yüksek ateş bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımı tüberküloz yumurta alerjisi gibi rahatsızlıklarda da kullanılabilir. Halsizlik ateş; döküntü; nadiren konvülziyonlar gibi yan etkileri de görünebilir. Erişkinlikte hastalık ve komplikasyonları çok daha ciddidir.

Kabakulak Aşısı: 12-15 ay ve 3-5 yaş aralığında yapılır. Akut hastalık immun yetmezlik Hafif ateş; döküntü; soğuk algınlığı belirtileri. Erkek çocuklar için daha önemlidir çünkü orşite (testis iltihabı) neden olabilir.

Kızamıkçık Aşısı: 12-15 ay ve 3-5 yaş aralığında yapılır. Hodgkin hastalığı, lösemi, immun supressif tedavisi ve  gebelik, çocukta, ateş gibi rahatsızlıklar ile görünür. Febril hastalık, ileriki yaşamda hafif oranda artrit riski gibi yan etkileri olabilir. Genç kızlar için önemlidir çünkü gebelik döneminde geçirilmesi riskidir. Bağışıklık 5 yıl sürer.

Hib (Haemophilus meningitidis) Aşısı: 2,3,4 yaş aralığında yapılır. Herhangi bir tür akut hastalık tada yapılabilir. Enjeksiyon yerinde şişlik ve kızarıklık görülebilir ve bunun dışında ciddi bir yan etki görünmemiştir. 10-11 aylıkken en sık görülür. 4 yaşına doğru risk azalır, sonra nadirdir.

Tüberküloz Aşısı: 10-13 yaş aralığında yapılan bir aşıdır. Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur. Enjeksiyon yerinde abse ve ülserasyon görülebilir. Bireyin bağışık olup olmadığı bir deri testiyle anlaşılabilir.

Aşılama programlan, çocukların hem dünya hem de ülke bazındaki öncelikleri düşünülerek hazırlanır. Her ülkenin kendi programını itinayla uygulaması ve bütün çocukların tüm aşı dozlarını eksiksiz almaları son derece önemlidir. Türkiye’nin aşılama programı 2003 yılı itibariyle şöyledir;

Hepatit B doğumda, 1. ve 6. aylarda.
Difteri-boğmaca-tetanoz 2, 3, 4, 18. aylarda (İlkokul 1. ve 8. sınıflarda difteri-tetanoz dozunun tekrarı); Çocuk felci (ağızdan verilen) 2.,3.,4., 18. aylarda ve ilkokul 1. sınıfta; BCG (verem aşısı) 2. ayda; Kızamık 9. ayda ve ilkokul I. sınıfta.
Kabakulak, kızamıkçık ve Hib aşıları ulusal aşı programımızda yer almamaktadır.