Bayram Namazı Kaç Rekattır?

Kuranda Bayram Namazının yeri, Bayram Namazı ayetleri, Bayram Namazı Kaç Rekattır, Bayram Namazı hakkında bilgi.

Kur’an’da, doğrudan bayram namazından bahseden ayet yoktur. Ancak Kevser suresinin “Ey Muhammed, doğrusu biz sana pek çok nimet vermişizdir. Öyle ise Rabbin için namaz kıl, kurban kes” mealindeki ilk iki ayetinin, dolaylı olarak, bayram namazından ve kurban kesmeden bahsettiğini anlıyoruz.

Bunun için de Hanefiler bayram namazını vacip, Hanbeliler farz-ı kifaye, çoğunluk ise sünnet sayarlar.
İslam dininde iki bayram vardır: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Allah’ın Resulü ,S.A. Medine’ye hicret edince ve Medine halkının cahiliyye adetlerinden kal­ma bayramları kutladıklarını öğrenince “Al­lah Tealâ size o İki bayramın günlerine bedel, onlardan daha hayırlı iki bayram (Ramazan ve Kurban Bayramı) ihsan bu­yurdu” diyerek, bayramları, Müslümanla­rın biraraya geldiği sevinç ve coşkuyla kut­ladıkları, birer buluşma günü yapmış, böy­lece, bayramları ve bayram namazlarını İslamın öngördüğü kardeşlik ve beraberlik için bir vesile kılmıştır.

Hicretin birinci senesinde kılınmaya baş­lanan bayram namazı iki rekat olup bayram günü, sabah, güneşin bir mızrak boyu yükselişiyle zevali arasında, cemaatle kılınır. Birinci ve ikinci rekatta diğer namazlara gö­re fazladan getirilen tekbirler ve namaz sonrası okunan hutbe bu namazın iki karak­teristik özelliğidir. Bayram namazının şartları, hükmü, kılınış şekli gibi uygulamaya yö­nelik ayrıntılar konusunda mezhepler ara­sında görüş farkları vardır.