Bayram Han Kimdir, Hayatı Hakkında Bilgi

Bayram Han ne zaman ve nerede yaşamıştır, Bayram Han savaşları hakkında bilgi.

Büyük bir Türk devlet adamıdır. Karakoyunluların Baharlı aşiretinden asil bir ailedendir. Babür Şah’ın hizmetine girmiş, onun ölümünden sonra oğlu Hümayun Şah’ın yanında kalmıştır.

Hümayun, Hindistan’ı geçici olarak kaybedip kuzeye çekilince, Bayram Han da kendisiyle gitti. Hümayun ile uzun müddet İran’da kaldıktan sonra, Afganistan ve Pencab’ı yeniden, hükümdarı namına, ele geçirdi, Hümayun’un tekrar Hindistan imparatoru olarak Agra’ya yerleşmesini sağladı. Hümayun Şah’ın ansızın ölümü ile (1556), Bayram Han, hükümdarın 13 yaşındaki oğlu Ekber’i padişah ilan ederek, onun namına devleti idareye devam etti.

İkinci Panipat Meydan Savaşını kazanarak, kuzey Hindistan’da Timuroğulları’nın egemenliğini kesinleştirdikten sonra, 1557’de Ekber Şah’ın teyzesinin.kızı Selirge Beğim ile evlendi (Dul kaldıktan sonra bu hanımla bizzat Ekber evlenecektir). Türk tarihinin Bayram Han gibi seçkin kişilerinden biri olan Abdürrahim Han, Selime Beğim ile Bayram Han’ın oğludur.

Bayram Han âdeta tek başına imparatorluğu idare edecek derecede bir iktidar gücü kazanmıştı. Bu yüzden eninde sonunda Ekber Şah ile karşı karşıya gelmesinden kaçını imzaladı. Şah’ın kendisini azledeceğini anlayınca iktidardan çekildi, hacca gitmek için izin aldı. Mekke’ye gitmek üzere yoldayken 1561’de kan davası güden bir Afgan tarafından öldürüldü. Meşhet’te gömüldü. Karakoyunlular gibi Şii mezhebinden olan Bayram Han’ın, Türkçe bir divanı vardır, Türk-Çağatay edebiyatında da büyük bir mevki almıştır.