Bayrak Nedir, Sözlük Anlamı

Bayrak nedir, sözlük anlamı nedir, Bayrağın tarihsel gelişimi, kullanıldığı yerler hakkında kısa bilgi.

Bayrak, bir ulusa, belli bir topluluğun niteliğine veya başkaca herhangi bir fikre işaret olmak üzere bir göndere (bayrak direği) açılıp dalgalanacak bir biçimde çekilen, renk ve şekilde özelleştirilmiş dikdörtgen kumaştır.

Dilimizdeki bayrak sözü eskiden genellikle bayrak olarak kullanılırdı. Divanı lügatıt Türk’te de bu kelime ucuna bir ipek parçası takılan mızrak olarak açıklanır.

bayrakBugün, çoğunlukla Dünya uluslarının timsali olarak kullanılan bayrak, eski çağlarda doğrudan doğruya kabile ve kabilelerin kahraman savaşçılarıyla ordu ve birliklerinin işareti olarak kullanılırdı.

Hitit’ler, eski Mısırlılar, Asurlular, Elam’lılar, Sümer’ler, İranlılar, İsrailoğulları ve eski Yunanlıların ordu ve birliklerindeki savaşçıların mızraklarında değişik biçimde işaretler taşıdıkları bilinmektedir.

Bugünküne benzeyen bayrakların ilk olarak Çin ve Hindistan’da kullanıldığı sanılıyor, İslamlıktan önce kurulmuş bulunan çeşitli Türk devletlerinde de tuğ veya bayrak gibi hukuki timsallerin kullanıldığını tarih kaynaklarından öğreniyoruz. Türklerin henüz atlı göçebe hayatı yaşarken çeşitli kabile ve kabile başkanlarının tuğ (bayrak) lan bulunduğu da bilinmektedir.