Bayındır İlçesi Hakkında Bilgi

İzmir’in güzel ilçesi Bayındır nerededir, Bayındır İlçesi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Ege Bölgesinde İzmir İline bağlı bir ilçedir. İl topraklarının ortasına düşer. Doğuda Ödemiş, batıda Torbalı, kuzeyde Manisa’nın Turgutlu, İzmir’in Kemalpaşa İlçeleriyle çevrilidir. İki bucağı, 42 köyü vardır.
Yüzölçümü: 717 km” Nüfusu: 36.829 (1960 sayımı)

Bayındır İlçesinin toprakları İki ayrı coğrafya özelliği taşır. Kuzey yönü oldukça arızalıdır. Bu kısımda bulunan Çalıbaba Dağlarının güneye bakan arızalı yamaçlarından aşağı indikçe arazi düzleşir. Güney yönünde Küçük Menderes nehrinin meydana getirdiği düzlükler daha bereketli topraklar halindedir. Kuzeydeki Çalıbaba Dağları, kızılçam, karaçam ormanlarıyla kaplıdır. Bu ormanlar kasabanın gelir kaynaklarından biridir.

İlçenin yetiştirdiği ürünler arasında buğday arpa önemli bir yer tutar. Diğer tarım ürünleri arasında çavdar, mısır, darı, bakla, patates bulunur. Ege bölgesinin diğer yerleri gibi pamuk, tütün, kenevir de yetiştirilir. Bağcılık, zeytincilik oldukça İleridir, önemli gelir sağlar. Tarımla uğraşan halkın dışında kalanlar, ürünleri işleyen atölyelerde, depolarda çalışırlar. İlçenin ulaştırması İzmir-Ödemiş demiryolu, İzmir-Aydın devlet şosesine bağlanan vilayet yolu ile sağlanır.