Bayburt Kalesi Tarihi

Bayburt Kalesi ne zaman yapıldı, Bayburt Kalesi tarihi hakkında bilgi.

Bayburt’un kuzeyinde yükselen kayaların üzerine kurulmuştur. Surlarının yüksekliği 30 m’yi bulur. Dişi-surlarındaki burçlarda, mor ve mavi çiniler kullanılmıştır.

Kalenin iki kapısı vardır. Bu kapılardan biri, bahçelerin bulunduğu doğu tarafına açılır. Üç kat yapılmış olan bu kapı Demirkapı diye anılır. Batıya bakan ikinci kapı Nöbethane Kapısı adını taşır.

Bayburt Kalesinin ilk olarak ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Yalnız, Bizanslılar zamanında İmparator İustinianus tarafından onarılıp kuvvetlendirdiği, belli başlı askeri bölgelerden biri haline getirildiği anlaşılmaktadır.

Surlarındaki birçok kitabelerden anlaşıldığına göre, Bayburt Kalesi Erzurum meliki Mugisidclin Tuğrul Şah tarafından, yeniden yapılırcasına baştan başa onarılmıştır. Böylece şehir, Trabzon Kırallığına karşı, zapt edilemez bir hale getirilmiştir. Kale, Kanuni Sultan Süleyman zamanında esaslı bir tamir görmüştür. Fakat 1828’de Rus istilası sırasında tahrip edilmiştir.