Baybars Kimdir, Hakkında Bilgi

In Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler, Tarih, Türk Tarihi 6 views

Memlük sultanı Baybars hayatı ve savaşları, Baybars hakkında bilgi.

Mısır-Suriye Türk Memluk imparatorluğunun 4. sultanıdır. Bütün Memlük sultanlarının en büyüğü sayılır.

1223’te Kıpçak’ta doğdu. Esir olarak Kahire’ye gelip Sultanın Hassa ordusuna alındı. 1249’da Mansure Savaşı ile Haçlı Ordusunun yenilmesi ve Fransa Kiralı 9. Saint Louis’in esir alınmasında büyük hizmet gördü. Eyyubi hanedanının iktidardan uzaklaştırılarak Türk Memlüklülerinin devleti ele geçirmelerinde de birinci derecede rol oynadı.

1260’ta Mısır’ı Moğol egemenliğinden kurtaran pek önemli Ayn-Calut Savaşında, Baybars, ordunun öncü komutanıydı. Tarihin akışını değiştiren bu çarpışmada muzaffer Türk ordusuna başkomutanlık eden Sultan Kutuz Baybars’a Halep umumi valiliğini vermediği ve hatta şöhretinden korkarak onu öldürtmek istediği için, Baybars tarafından 1260′ ta öldürüldü. Baybars, sultan ilan edildi.

Baybars, büyük imparatorluğun başına geçtiği zaman, İlhanlılar ve Haçlılar, devleti son derece tehdit ediyorlardı. 1261’de Baybars, Bağdat’tan Moğolların elinden kaçan bir Abbasi prensini halife ilan ederek, Abbasi halifeliğinin Kahire’de devam etmesini sağladı. Sünni İslam aleminde de bu şekilde büyük bir nüfuz kurmuş oldu. 1265’te Haçlılar’dan Suriye kıyılarında birçok kale alıp Kilikya Ermeni Devleti üzerine de bir ordu gönderdi. Ermeni Kiralı esir alındı, başkentleri Sis şehri işgal edildi.

Baybars 1268’de yeniden sefere çıkarak, Haçlıların son dayanak noktaları olan Antakya’yı aldı, Antakya Prensliğine ebediyen son verdi. 1269 ‘da Hicaz’a gidip hacı oldu ve bu taraflardaki Memluk egemenliğini kuvvettendirdi.

1270 seferinde Askalan ve 1271 seferinde de Kerek kalelerini alarak, Haçlı-lar’ı son kalelerinden mahrum etti, 1272 ve 1273’teki iki ilhanlı taarruzunu da başarıyla püskürttü. 1274’te Anadolu’ya girip tekrar Ermeni başkenti Sis’i işgal etti.
1277’de Anadolu Selçuklu Devletini İlhanlı tahakkümünden kurtarmak için, bir kısım Anadolu Türk beylerinin daveti üzerine Baybars yeniden Anadolu’ya geldi.

Elbistan Meydan Savaşı ile müttefik İlhanlı-Selçuklu ordusunu kolayca dağıtıp Kayseri’ye girdi. Fakat ülkesinden bu derece uzaklaşmaktan korkarak Şam’a döndü, 10 haziran 1277’de, kısa bir hastalıktan sonra, öldü, Şam’a gömüldü. 54 yaşında olduğu için, daha kendisinden pek çok işler bekleniyordu.

Orta çağın en büyük hükümdarlarından olan Sultan Baybars, Moğol egemenliğinin Suriye ve Mısır’a yayılmasına kesin şekilde engel olmuş, Haçlıların yüzyıllarca süren işgaline Orta Doğu’da son vermiş, büyük bir dirayetle devletin iç ve dış siyasetini yürütmüş, büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Devlet teşkilatında yaptığı başarılı işler de önemlidir. Tamamen müstesna bir irade, kabiliyet ve dehaya sahipti.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Baybars Kimdir, Hakkında Bilgi"


Top