Battal Gazi Kimdir, Hakkında Bilgi

Battal Gazi destanı, Battal Gazi ne zaman ve nerede yaşamıştır, Battal Gazi hakkında kısa bilgi.

Bizans seferlerinde ün almış bir Arap komutanıdır. Arap ve Türk destanı halk romanlarına kahraman olmuştur. Dilimizde Seyit Battal diye de anılır.

Güvenilir kaynaklara göre asıl adı Abdullah’tır. Kahraman anlamına gelen Battal sözü lakabıdır. Başka başka kaynaklarda babasının adının Ömer veya Amr, doğduğu yerin Antakya veya Dimeşk (Şam) olduğu. Arap aslından geldiği veya o asıldan gelmeyip Emevilerin azatlı kölesi olduğu yazıtıdır.

Tarihi kaynaklardaki çeşitli haber ve söylentilerin karşılaştırılmasıyla anlaşıldığına göre 717-740 yılları arasında Emevi orduları ile Bizans seferine katılmış, 740’da Afyonkarahisar yakınındaki eskiden Akroion denilen yerde yapılan büyük savaşta ölmüştür.

Battal Gazi üzerine birçok hikayeler anlatılır. Bunların hepsinde gerçek olaylarla uydurmalar ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışmıştır. Osmanlı kaynaklarında Battal’m tarihi şahsiyetinden çok masalsı şahsiyeti anlatılır. Destanı halk hikayelerinde İse Battal, tarihi kimliğinden büsbütün uzaklaştırılmıştır.

Battal hakkında Arap ve Türk edebiyatında dasitani birkaç büyük hikaye meydana getirilmiştir.