Batman İli Hakkında Bilgi

Batman hangi bölgemizdedir, Batman petrolleri nerede çıkar, Batman hakkında bilgi.

Güney Doğu Anadolu bölgesinin Dicle bölümünde Siirt iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Siirt’in Beşiri, güneyde Mardin’in Gercüş, batıda Diyarbakır’ın Bismil, kuzeyde Siirt’in Kozluk ilçeleri çevirir.
Nüfusu: 566.633 ( 2015 yılı sayımı)

Batman ilçesi, Doğu Torosların güney eteklerinden başlayan düzlükleri içine alır. Bu düzlükler, Dicle nehriyle ona karışan Batman Suyu arasında gelişir. Yükseklikleri 500 m. kadar olan bu düzlüklerin güneyinde 900 m. yaşayan tepeler uzanır.

İlçe merkezi Batman kasabası, Diyarbakır-Kurtalan demiryolu üzerindedir. Nüfusu 1 2.041 ‘dir (1960 sayımı). Kasaba ‘ aynı zamanda yakınında bulunan Raman petrol sahasının istasyonudur. Bundan dolayı, İlçe nüfusunun yandan fazlası son yıllarda oldukça gelişen kasabada oturmaktadır.

Batman İle Raman Dağı arasında geniş bir asfalt yol vardır. Batman’da ayrıca petrol tasfiyehanesi de bulunur. Ham petrol buraya sarnıçlı kamyonlarla getirilir. Bu işe ayrılmış tanklara boşaltılır. Tasfiyehanede saf petrol elde edilir. Batman kasabası, petrol istihsalinin artmasıyla. İlgili olarak gelişmeye devam etmektedir.