Basutoland Hakkında Bilgi

Basutoland nerededir, Basutoland tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Güney Afrika’da İngiliz himayesinde bir ülkedir. Sınırlarını Güney Afrika Birliğinin toprakları çevreler.
Yüzölçümü : 30.344 km2
Nüfusu : 563.854
Başkenti: Maseru

Basutoland’ın toprakları baştan başa Dr.akensberg Dağları ile kaplıdır. Bu dağların en yüksek yeri 3.280 metredir. Afrika’nın önemli nehirlerinden olan Oranj, Basutoland’ın kuzeyinden, iki kol halinde çıkar. Kollardan biri memleketin kuzey-batısı sınırını meydana getirir. Basutoland’ın başka bir önemli nehri de Tugela’dır. Bu nehir Hint Okyanusu’na dökülür.

Basutoland’ı sulayan nehirlerin derin vadileri çok verimlidir. Nüfusun çoğunluğu buralarda yaşar. Memlekette orman azdır. Dağların eteklerindeki ormanların da büyük bir kısmı tahrip edilmiştir.

Basutoland’da yaşayan hayvan çeşitleri de yapılan sürekli avlar sonunda eski zenginliğini kaybetmiştir. Yabani hayvanlar birkaç çeşit antilop ve tavşandan ibarettir.
Basutoland’ın sağlığa elverişli bir iklimi vardır. Yağış tutarı yılda 60-70 cm. kadardır.
Bugün Basutoland’ın yerli halkını Basutolar teşkil eder.

Memleket zaman zaman çeşitli Afrika kabilelerinin tecavüzüne uğramış, savaşlara sahne olmuştur. 1848’de burada İngiliz hükümdarlığı ilan edilmiştir. Bundan sonra da kanlı kargaşalıklar devam etmiş, 20. yüzyılda da Güney Afrika Birliği ile İngiltere arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Memleket bugün doğrudan doğruya İngiltere tarafından «himaye» tarzında idare edilmektedir. Memleketin ticareti darı, arpa ve buğday üzerinedir. Sığır ve koyun da yetiştirilir. Nüfusun hemen hemen tamamı yerlidir. Buradaki Avrupalıların sayısı 2.000’den azdır.

Nüfusu altı yüz bini bulmayan Basutoland’ da (1957 sayımına göre) 97 ilkokul, 17 orta dereceli okul vardır. Öğrenci sayısı da 116.800’dür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir