Bastille Hapishanesi Hakkında Bilgi

Bastille Hapishanesi hangi ülkededir, Bastille Hapishanesi baskını hakkında bilgi.

Paris’te eskiden siyasi mahkumların hapsedildikleri bir kaleydi. Fransız ihtilalinde (1739) halk tarafından yıkılmasıyla Fransa tarihindeki önemini kazanmış oldu. Kale, Yüz Yıl Savaşları sırasında Kral 6. Charles tarafından Paris’i İngilizlere karşı savunmak amacıyla yaptırılmaya başlanmış (1370), ticareti sağlayan bir liman şehri olarak 7. Charles zamanında ( 1383) sona erdirilmişti. Kalenin hapishane haline getirilmesi Richelieu devrine rastlar. Önceleri devlet ricalinin ileri gelenleri, bilim, fikir adamları hapsedilmişti.

Halk, etrafı geniş su hendekleriyle çevrili bu korkunç zindanı hiç sevmezdi. Nihayet 14 temmuz 1789 günü Parisliler, Kumandan Launay’in 110 erle savunduğu bu kaleyi yıktılar. Fransız İhtilalinin başlangıcı sayılan bu hareketin olduğu gün Fransızların Milli Bayramı kabul edilmiştir.