Baskil İlçesi Hakkında Bilgi

Baskil kayısısı, Baskil ilçesi tarihi ve ekonomisi, Baskil ilçesi hakkında bilgi.

Doğu Anadolu bölgesinde, Elazığ iline bağlı bir ilçedir, ilçe topraklarını doğuda merkez ve Sivrice, batıda Malatya’nın merkez, kuzeyde Elazığ’ın Keban ve Malatya’nın Erguvan, güneyde Malatya’nın merkez ilçeleri çevirir. 66 köyü vardır.

Yüzölçümü : 1195 km2 Nüfusu: 20.951 (1960 sayımı) Baskil ilçesi topraklan oldukça arızalıdır. Çoğunlukla çıplak olan bu toprakların yamaçlarında yer yer meşe ormanları görülür. Güney ve batı yönlerinde bulunan Fırat nehrine doğru vadiler uzanır. Bu vadilerde ve diğer düz arazide tahıl ekimi yapılır. Ulaştırması  Malatya-Diyarbakır demir yolu iie sağlanır. Ayrıca Malatya-Elazığ devlet şosesi, ilçe merkezine uğramamakla beraber, ulaştırma hususunda yardımcı olur.

Baskil ilçesinin merkezi 2.000 nüfuslu Baskil kasabasıdır. Haroğlu dağının güney yamacında kurulmuştur. Güneyinde 15 km. uzakta Bulutlu Dağı yükselir. Fırat’a dökülen küçük kollardan birinin kaynağı kasabanın yakınlarındadır. Kasabanın denizden yüksekliği 1240 metredir. Evleri üç mahallede toplanmıştır. Belediye teşkilatı 1926′ da kurulmuştur. Hartası ve imar planı yapılmıştır. Kasabaya üç kilometre mesafede bulunan bir kaynaktan getirilen içme suyu çeşmelerle dağıtılmaktadır.